Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Václav Richter
Omluveni: Jiří Drahoňovský , Petr Šafář ml.

1) Výběr nejvhodnějšího kandidáta na nájemce prodejny „ Zavadilka „ Radvánovice č.p. 10. Rada rozhodla, po vyhodnocení došlých nabídek, o pronajmutí obchodu „ Zavadilka“ Radvánovice č.p. 10 panu Romanu Vaňkovi, Tatobity 11, 512 53 Turnov.

20.10.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda