Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Byl vypracován rozbor vody v prameništi Hurtík. Protože se nejedná o oficiální “pitnou” vodu, ale pouze o vodu “surovou” nejsou pro ní stanoveny vyhláškou limity, které by mohla laboratoř uvést. Dovolil jsem si doplnit NEOFICIÁLNĚ limity pro pitnou vodu. Havrda