Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

P o z v á n k a

 

na 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, které se koná

ve čtvrtek dne 22. června 2017 od  18.00 hodin v Přáslavicích

s tímto programem:

 

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti rady obce
  • Závěrečný účet obce za rok 2016
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2016
  • Pasport místních komunikací
  • Diskuze
  • Usnesení, závěr                                                                                                             Mgr. Ondřej Havrda                                                                                                                                                             starosta