Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Zabraňte úhynu včel a ostatních živočichů.

Albert Einstein jednou údajně řekl, že až vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky. Bez opylení nebude úroda, zvířata pojdou hlady a lidé s nimi.
Takto to bohužel dopadá, když si chcete zachránit stromy chemickým postřikem a neuvědomíte si, že tím zabíjíte včely, ale nejen včely, ale i veškerý hmyz. V přírodě je spousta různého hmyzu, který pomáhá s opylením rostlin. Tento hmyz je součástí potravního řetězce dalším živočichům, jako jsou ptáci. Totéž platí i při používání herbicidů při hubení plevelů na zahrádkách. Hlavně účinná látka „glyfosfát“ obsažený ve většině přípravků na hubení plevelů. https://www.margit.cz/roundup-ohrozuje/
Prosíme Vás o ohleduplnost, a když už jste přesvědčeni, že to bez chemického postřiku nejde, nestříkejte během dne, ale až večer, ( po západu slunce, ale max. do 23 hod.) kdy už včely nepracují. Bez nich Vám stejně stromy nezarodí!

Toto je apel hlavně na zahrádkáře, kteří používají různé herbicidy v nekontrolované koncentraci a dávkování. U profesionálních zemědělců je situace lepší, tam se používá kontrolovaná dávka na 1m2.

 
Všem děkují za pochopení místní včelaři.