Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Dle nových dotačních pravidel i občané naší obce mohou zístkat příspěvek na vybudování nádrží na dešťovou vodu.

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/destovka/

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50