Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Vážení občané,
neustále řeším nepořádek kolem sběrného místa separovaného odpadu za obchodem v Karlovicích.
Zdůrazňuji pravidla pro třídění separovaného odpadu:

1. PET lahve patří do žlutých kontejnerů.
2. Do žlutých kontejnerů NEPATŘÍ plast z domácností. Na tento druh odpadu jsou ŹLUTÉ pytle.
3. Každý tříděný odpad musí být v odpovídajícím obalu ( oranžový, žlutý, šedý pytel). Jestliže uložíte odpad v neoznačeném pytli, svozová firma ho neodveze!
4. Velké předměty patří do velkoobjemového odpadu na jaře a nebo je lze odvézt do sběrného dvora v Turnově.
5. Předměty, mimo kontejnery a pytle s logem, svozová firma NEODVEZE!!!

Pevně věřím, že nepořádek jde na vrub přespolním občanům. Bylo by smutné, kdyby místní občané nehleděli na pořádek ve své obci.

                                                                                                                                                              Mgr. Ondřej Havrda