Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Pan Zdeněk Brožek odešel na svůj poslední výlet ve svém životě. Výlety a zájezdy pro obec a její občany organizoval po mnoho roků. V letech 1994 až 2006, tj. po tři volební období byl členem zastupitelstva Obce Karlovice a také členem rady obce.

Čest jeho památce