Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Zpráva krizového štábu Libereckého kraje:
Upozorňujeme obyvatele kraje na hrozící orkán o rychlosti až 145 km/h. Doporučujeme rodičům, aby v pondělí dne 10.2. nechali svoje děti doma. Hrozí zastavení dopravy, pády stromů a další komplikace v dopravě. Provoz škol bude v omezeném režimu zajištěn. Absence bude omluvena. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě.
Krizové řízení LK z pověření hejtmana LK.