Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Vážení občané,

jako každoročně připravujeme několik akcí spojených se sběrem odpadu. Vzhledem k součané situaci jsme stanovili termíny, které snad umožní akce uspořádat. O případných změnách Vás budeme včas informovat.

16.5.2020 sběr nebezpečného odpadu + elektrotechniky ( NEBUDOU odebírány pneumatiky)

12.6. a 13.6.2020 velkoobjemový odpad  + železný šrot 

Sběr ošacení přesuneme na podzim.