Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Vážení občané,
vzhledem k omezení úředních hodin Obecního úřadu Karlovice a stávajícímu omezení pohybu osob  Vás žádáme o platbu místního poplatku za odpad a ze psa fourmou bezhotovostního převodu na účet obce.

Částku k úhradě, číslo účtu i variabilní symbol Vám sdělíme na uctarna@karlovice-sedmihorky.cz

Upozorňujeme, že poplatek ze psa byl zvýšen na 100 Kč/rok.

Děkujeme, že chápete vzniklou situaci.
                                                                                                                 Mgr. Ondřej Havrda
                                                                                                                            starosta