Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou zadavatel v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) není povinen zadat v zadávacím řízení, ale při jejímž zadávání je povinen dodržet zásady § 6 zákona.

Název veřejné zakázky:  „Vodovodní řad pro Autocamp Sedmihorky“

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Obec Karlovice
Adresa sídla: Karlovice 12, 511 01 Turnov
Osoba oprávněná za zadavatele jednat Mgr. Ondřej Havrda, starosta
IČ 00275824
Telefon: + 420 481 389 580
e-mail: obec@karlovice-sedmihorky.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-karlovice_1198/