Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Karlovice/Svatoňovice/Roudný/Sedmihorky
Dne 11.09.2020 od 7:30 do 15:00.

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.