Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Myslivecké sdružení Bažantnice – Sedmihorky informuje o termínech honů. Ty budou konány v případě neměnné epidemiologické situace v následujících termínech:

 

7.11. 2020 od 8:00

21.11.2020 od 8:00

12.12.2020 od 9:00

26.12.2020 od 9:00

 

Místo zahájení vždy na myslivecké chatě.

Přesná místa konání budou v daný den upravována podle nejvyššího výskytu zvěře.