Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Řepka – žluté zlo? Ale kdeže

 

            Řepka je jistě nejkontroverznější plodina posledních let, proto mi dovolte vnést mezi širokou veřejnost drobnou osvětu.

            Období květu řepky je každoročně spojeno s velkou kampaní v médiích i mezi samotnými lidmi, kteří mají na tuto problematiku velmi zkreslený pohled. Kdo ví, jestli by byla řepka trnem v oku všech, kdyby kvetla bíle? Zcela chápu, že nemusí úplně všem „vonět“, jelikož jako každá brukvovitá rostlina obsahuje pro tuto čeleď typické látky. Dalším nesporným faktem je, že kvete ve stejnou dobu jako většina jehličnanů, avšak jejich pylová zrna jsou mnohonásobně lehčí a menší, tudíž se velmi snadno přenášejí větrem, kdežto pylová zrna řepky nelétají, jsou těžká lepkavá a hrudkují se. Bohužel mnohdy dochází k mylným představám, že za to „žluté všude“ může právě ona.

            Řepka je výborný přerušovač obilných sledů, který oproti ostatním plodinám disponuje mohutným kořenovým systémem, jež udržuje půdu v dobrém stavu, zadržuje živiny a vodu a tudíž působí protierozně a je bezesporu jednou z nejlepších předplodin pro pšenici, která je na živiny náročná. V neposlední řadě patří řepkový olej mezi jeden z nejkvalitnějších olejů vůbec, daleko kvalitnější než olej slunečnicový.

            Pravdou ovšem zůstává, že plochy řepky v celé České republice nejsou zrovna zanedbatelné,  nicméně v hospodářském roce 2020/21 došlo k mírnému poklesu výměry o 4,8 % (dle ČSÚ). Bohužel tato plodina je také politika a pouze osvěta lidí může toto prokletí prolomit. Nehleďme na řepku jako na zlo, tato plodina si to nezaslouží.

 

            Za ZEA-LAND, s.r.o.

           Ing. Šmirausová Jana