Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Vážení občané,

KORID LK spol. s r.o,  informujeme obce o změnách v jízdních řádech. Změny jsou uvedeny na webu, jsou zde ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 11. prosince 2022 do 9. prosince 2023.
https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 25. července 2022 na obecní úřad, který bude vyjednávat s firmou KORID LK o jejich možném zohlednění. Připomínky zaslané v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit k červnovému termínu změn v roce 2023. Informace o projednání připomínek budou jako obvykle předmětem koordinačních porad (předpoklad v září t.r.)