Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji


Vážení spoluobčané,
se zármutkem v srdci vám oznamujeme, že v úterý 28.12.2022 nás navždy opustil náš vážený a milý spoluobčan pan Jindřich Jakubec, emeritní zastupitel obce Karlovice a dlouholetý kronikář obce. Těžko hledat slova, která dokáží vyjádřit smutek nad ztrátou tak cenného člověka. Jen stěží si představit, že při konání veřejných akcí nebude přítomen se svým fotoaparátem, odbornou radou, pomocnou rukou.

Všichni, kdo jsme znali pana Jakubce, víme, že vše dělal s plným nasazením a celým srdcem. Jeho znalost Českého ráje – zvláště pak okolí Lázní Sedmihorky, byla nepřekonatelná a jeho lásku k mapám, skalnímu městu a obci lze jen stěží postihnout.

Pan Jakubec se nesmazatelně zapsal do dění v obci, a tak se stane součástí obecní kroniky které věnoval tolik času.

S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce.