Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060894477 ve Vašem odběrném nebo předávacím místě:

Karlovice/Sedmihorky, kat. úz. Karlovice, parc. č. 1416/3

Dne Od Do Odběrné místo EAN
07.06.2023 8:00 18:30 620632 859182400700010373

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.