Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Počet kolonií při 22°C  informuje o celkovém bakteriálním znečištěním vody. Jde o nespecifické skupiny bakterií, které představují obecný indikátor možného bakteriálního znečištění vody. Jejich zdrojem může být např. průsak kompostu, tlející listí apod.