Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
admin

admin

Podzimní obecní výlet se uskuteční v neděli dne 2. října 2016, kdy navštívíme barokní perlu, hospital – zámek KUKS.

Podrobné informace ke stažení zde.

Pozvánka na  11. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice, které se koná

ve čtvrtek dne 22. září 2016 od  18.00 hodin v Přáslavicích

s tímto  programem:

    • Zahájení
    • Zpráva o činnosti rady obce
    • Prodej pozemků p.p.č. 1817/2 a p.p.č. vedené ZE 134/2, 139, 163 všechny v k.ú. Karlovice
    • Smlouva o provedení stavby p.p.č. 763/3 k.ú. Karlovice
    • Rozpočtové změny
    • Diskuze
    • Usnesení, závěr

Mgr. Ondřej Havrda
starosta