Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen „PS PČR“) požádat obecní úřad, který vede stálý seznam voličů o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat ode dne vyhlášení voleb do PS PČR tj. od 31. prosince 2020:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději 7 dnů tj. 01. 10. 2021 do 14:00 přede dnem voleb do PS PČR
c) osobně do 06. 10. 2021 do 16:00 hodin

http://www.karlovice-sedmihorky.cz/wp-content/uploads/2021/08/zadost-o-vp-20210531.pdf

Povinné očkování psů proti vzteklině

Povinné očkování psů proti vzteklině se bude konat dne 11. 9. 2021 v osadách:

Radvánovice u motorestu 10:40 – 10:55hod
Karlovice u prodejny 11:00 – 11:10 hod
Svatoňovice 11:05 – 11:15 hod
Roudný 11:20 – 11:25 hod

Očkování psů je povinné pro psy od stáří 3 – 6 měsíců a dále podle pokynů výrobce vakcíny.

V Rovensku p. Tr. 3. 8. 2021 MVDr. Michal Švihel

Obecní zájezd na Vysočinu 9. – 12. září 2021

čtvrtek 9.9.– Pavlov – východně od Ledče n.S. – prohlídka záchranné stanice zvířat
turistika : 4 km vycházka podél Sázavy (případně návštěva Hlinikária v Humpolci), odjezd na ubytování a večeři

pátek 10.9. – exkurze v hydroelektrárně Sedlice
turistika: z Radonic po žluté a modré tur. značce na Lipnici (5 km) , Haškův domek, hostinec u České koruny, dále k lipnickým zatopeným lomům a po zelené tur. značce k autobusu (4 km)
(případně Hlinikárium)

sobota 11.9. – výjezd autobusem na Křemešník 785 m n.m., zde poutní areál, rozhledna Pípalka, po červené tur. značce křížovou cestou ke Zlaté studánce a do Proseče k autobusu (4 km). Dále přejedeme do Pelhřimova do Muzea rekordů a kuriozit.

neděle 12.9. – podél Želivky po červené turistické značce (4 km) do klášterního areálu, návštěva Výstavy dobových kostýmů. Dále procházka k vodní nádrži Trnávka. Cestou domů zastávka u vodní nádrže Švihov na místě bývalého městečka Zahrádky.

Cena zájezdu na osobu je 2.300,- Kč (doprava, ubytování, polopenze) – stačí uhradit na obecním úřadě do 20.8. Ubytováni budeme v rekreačním zařízení Želivka – Kletečná v dvoulůžkových chatkách, případně v budově na pokojích. Sociální zařízení pro chatky je společné. Sprchy jsou pevně nainstalovány, tj. je dobré se vybavit čepicí na koupání.

Aby nebyl komplikován zájezd všem účastníkům, bylo by dobré do odjezdu mít plné očkování na Covid 19.

Přihlášky přijímá na OÚ pí. Jozífková 481389560 (neplatí pro ty, co již tak učinili).

Nástupní místa dne 9.9.2021 :
Turnov terminál 6.30 hodin
Turnov U masny 6.35
Sedmihorky u cukrárny 6.45
Svatoňovice 6.50 (stavíme i na Posvátnici)
Roudný 6.55
Radvánovice, park.u DPS 7.00 hodin.
Dále přibrzdíme ve Hnanicích, Ktové, Kněžnicích a v Jičíně na autobusovém nádraží, kde budeme
asi v 7.30 hodin.

A nezbývá, než se již těšit na září a na výlety, kde cesty nám již prošlapala Líba Marhanová.
Všechny zdraví Vlasta Špačková