Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

Sběr nebezpečného odpadu proběhne, dle tradičního schématu, v sobotu 20. května 2017. Rozpis časů jednotlivých zastávek viz níže. Jarní sběr zahrnuje i PNEUMATIKY.

Se zahájením provozu nových webových stránek, je spojena i nová služba pro občany. V dolní části úvodní strany webových stránek je kalendář. Postupně bude zaplňován plánovanými akcemi. Den, ve kterém se akce koná, je označen malým symbolem v pravém dolním rohu. Po kliknutí na konkrétní den se rozbalí menu s plánovanými akcemi.

V neděli 30.4.2017 v 19:00 u hasičské zbrojnice v Karlovicích budou zahájen tradiční čarodějnický rej. Připravena je živá kapela i občerstvení. Všechny občany srdečně zve SDH Karlovice.

V neděli 30.4.2017 od 15:00 proběhne v kostele sv. Jiří v Přáslavicích svěcení nově zrekonstruovaného oltáře. Přítomni budou i zástupci biskupství. Všichni občané jsou srdečně zváni.