Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

V 16:50 byl operačním důstojníkem nahlášen únik oleje z autojeřábu v Lázních Sedmihorky. Technika se v dané lokalitě vyskytuje z důvodu přípravy opravy lesní cesty Sedmihorky – Hrubá Skála. Z autojeřábu uniklo cca 40 l oleje. Místo bylo zajištěno sorbentem.

Tradiční předvánoční prodejní

VÝSTAVA

ručních prací z dílen našich “šikulek”

se koná dne 11.11.2017 od 10 – 17 hod

v prostorách OÚ Karlovice

čekají na vás originální ručně tvořené výrobky pro radost i užitek,

občerstvení a příjemná atmosféra.

V pondělí dne 23.10.2017 vydal Obecní úřad Karlovice Oznámení o zahájení správního řízení. Je zahájen proces zařazené pozemních komunikací v k.ú. Karlovice do kategorie a třídy místních komunikací. K tomuto řízení jsou důležité následující podklady, které si můžete stáhnout na těchto odkazech:

Příloha č. 1 Tabelární část   Tabelární část

Příloha č. 2 Grafická část  Grafická část

Text Oznámení o zahájení správního řízení Oznámení o zahájení správního řízení

Passport místních komunikací je evidence jednotlivých komunikací v obci. Váže se na něho třeba Plán zimní údržby, na základě passportu jsou udělovány dotace pro jednotlivé třídy komunikací, o passport se opírá vyjádření k povolení sjezdu na komunikaci a další.  Občané se mají možnost k passportu vyjádřit, případně jej doplnit nebo upravit.

V pátek 13.10.2017 v 20:27 byl SDH Karlovice vyslán k zásahu v obci Karlovice. Jednalo se o vyproštění starší osoby z uzamčených prostor. Došlo k pádu v koupelně a dotyčná osoba nebyla sama schopna odemknout dveře.