Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

Byl vypracován rozbor vody v prameništi Hurtík. Protože se nejedná o oficiální “pitnou” vodu, ale pouze o vodu “surovou” nejsou pro ní stanoveny vyhláškou limity, které by mohla laboratoř uvést. Dovolil jsem si doplnit NEOFICIÁLNĚ limity pro pitnou vodu. Havrda    

ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje občany na plánovanou odstávku elektrické energie dne 15.6.2017 od 7:30 do 15:00. Odpojena od sítě bude celá osada Radvánovice a část osady Karlovice ( oblast Přáslavice).

                                                                           P o z v á n k a

na 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, které se koná ve čtvrtek dne 25. května 2017 od 18.00 hodin v Přáslavicích
s tímto programem:

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady obce
3) Rozpočtové změny č.1/2017
4) Situace – Mateřská škola Sedmihorky (ředitel/ka, stavba, přihlášky)
5) Řešení nákladní automobilové dopravy Sedmihorky – Lestkov
6) Diskuze
7) Usnesení, závěr

Velkoobjemové kontejnery na odpad budou v jednotlivých osadách obce 19.5. a 20. 5. (pátek a sobota) rozmístěny takto:
Karlovice u hasičské zbrojnice: pátek 19.5. od 17 do 18 hodin
Svatoňovice: pátek 19.5. od 18 do 19 hodin
„Spodní“ Radvánovice: sobota 20.5. od 9 do 10 hodin
Radvánovice u bytovky: sobota 20.5. od 10 do 11 hodin
Roudný: sobota 20.5. od 11 do 12 hodin
Opět upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří dřevo, pneumatiky, stavební suť, papír, akumulátory, železo atd.

Sběr nebezpečného odpadu proběhne, dle tradičního schématu, v sobotu 20. května 2017. Rozpis časů jednotlivých zastávek viz níže. Jarní sběr zahrnuje i PNEUMATIKY.