Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

                                                                           P o z v á n k a

na 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, které se koná ve čtvrtek dne 25. května 2017 od 18.00 hodin v Přáslavicích
s tímto programem:

1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady obce
3) Rozpočtové změny č.1/2017
4) Situace – Mateřská škola Sedmihorky (ředitel/ka, stavba, přihlášky)
5) Řešení nákladní automobilové dopravy Sedmihorky – Lestkov
6) Diskuze
7) Usnesení, závěr

Velkoobjemové kontejnery na odpad budou v jednotlivých osadách obce 19.5. a 20. 5. (pátek a sobota) rozmístěny takto:
Karlovice u hasičské zbrojnice: pátek 19.5. od 17 do 18 hodin
Svatoňovice: pátek 19.5. od 18 do 19 hodin
„Spodní“ Radvánovice: sobota 20.5. od 9 do 10 hodin
Radvánovice u bytovky: sobota 20.5. od 10 do 11 hodin
Roudný: sobota 20.5. od 11 do 12 hodin
Opět upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří dřevo, pneumatiky, stavební suť, papír, akumulátory, železo atd.

Sběr nebezpečného odpadu proběhne, dle tradičního schématu, v sobotu 20. května 2017. Rozpis časů jednotlivých zastávek viz níže. Jarní sběr zahrnuje i PNEUMATIKY.

Se zahájením provozu nových webových stránek, je spojena i nová služba pro občany. V dolní části úvodní strany webových stránek je kalendář. Postupně bude zaplňován plánovanými akcemi. Den, ve kterém se akce koná, je označen malým symbolem v pravém dolním rohu. Po kliknutí na konkrétní den se rozbalí menu s plánovanými akcemi.

V neděli 30.4.2017 v 19:00 u hasičské zbrojnice v Karlovicích budou zahájen tradiční čarodějnický rej. Připravena je živá kapela i občerstvení. Všechny občany srdečně zve SDH Karlovice.