Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Členka zastupitelstva obce
telefon privat :
vzdělání : vysokoškolské
povolání : obchodní referentka

– není členkou žádné polit.strany
– členka kontrolního výboru
– 2. volební období