Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

člen zastupitelstva obce

telefon privat :
vzdělání : středoškolské
povolání : IT administrátor

– není členem žádné polit.strany
– ve volebním období 2014 – 2018 člen Rady obce Karlovice
– 2. volební období