Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Starosta obce Karlovice

telefon : 481 389 580,
služební telefon : 604 787 141
e-mail : obec@karlovice-sedmihorky.cz

vzdělání : vysokoškolské – pedagogická fakulta
povolání : středoškolský učitel
– pro výkon funkce starosty je dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání
– není členem žádné politické strany

Starostu volí obecní zastupitelstvo. Je statutárním zástupcem obce, zastupuje obec navenek.
Stojí v čele obecního úřadu .
Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu obce.
Starosta připravuje, svolává a řídí schůze rady obce . Z titulu své funkce může pozastavit výkon usnesení RO.
Starosta setrvává ve své funkci i po ukončení volebního období až do zvolení nového starosty.