Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

členka zastupitelstva obcehajkova

trvalý pobyt : Radvánovice 57
telefon privat :
vzdělání : středoškolské
povolání : obchodní referentka

Není členkou žádné polit.strany
Kandidovala za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů