Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

člen zastupitelstva obce

trvalý pobyt : Radvánovice 120
telefon privat :
vzdělání : vysokoškolské
povolání : konstruktér

Není členem žádné polit.strany
Kandidoval za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů