Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

člen rady obce Karlovice

trvalý pobyt : Radvánovice
vzdělání : vysokoškolské
povolání : konstruktér

Není členem žádné polit.strany
Kandidoval za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů