Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

členka zastupitelstva obcesegecova

trvalý pobyt : Svatoňovice 4
telefon privat :
vzdělání : středoškolské
povolání : důchodkyně

Není členem žádné polit.strany
Kandidoval za volební stanu Sdružení nezávislých kandidátů