Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

členka zastupitelstva obcevitkova

trvalý pobyt : Radvánovice 105
telefon privat : 481 389 394
vzdělání :
povolání : úřednice

Není členkou žádné polit.strany
Kandidovala za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů