Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

člen zastupitelstva obce a člen rady obce

trvalý pobyt : Sedmihorky 27
telefon privat :
vzdělání : středoškolské
povolání : IT administrátor

Není členem žádné polit.strany
Kandidoval za volební stanu Sdružení nezávislých kandidátů