Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Trvalý pobyt : Svatoňovice
Vzdělání : středoškolské
Povolání : mateřská dovolená (pečovatelka, aktivizační pracovník)
Není členkou žádné politcké strany
Kandidovala za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů