Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

člen zastupitelstva obcekobrle

trvalý pobyt : Sedmihorky 44
telefon privat : 481 389 220
vzdělání : středoškolské
povolání : zlatník

Není členem žádné polit.strany
Kandidoval za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů