Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Místostarostka obce Karlovicespackova

trvalý pobyt : Radvánovice 75
služební telefon : 731 246 334
vzdělání : středoškolské
původní povolání : úřednice
Není členkou žádné polit.strany
Kandidovala za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů

Vlasta Špačková :

  • je předsedkyní a statutární zástupkyní Mikroregionu Český ráj
  • aktivně pracuje v Místní akční skupině Český ráj a Střední pojizeří

Místostarosta/ka obce Karlovice

Má své vlastní kompetence a plní úkoly stanovené radou obce a zastupitelstvem obce.
Zastupuje starostu/ku v době jeho/její nepřítomnosti.
Je volen/a podobně jako starosta/ka obecním zastupitelstvem a ZO se odpovídá ze své činnosti.