Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

členka zastupitelstva obce
spackova

trvalý pobyt : Radvánovice
vzdělání : středoškolské
původní povolání : úřednice
Není členkou žádné polit.strany
Kandidovala za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů