Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

členka zastupitelstva obce

trvalý pobyt : Roudný 7
telefon privat : 739 550 437
vzdělání : základní, vyučena
povolání : skladnice

Není členkou žádné polit.strany
Kandidovala za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů
Předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti