Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

člen zastupitelstva obcebajer

trvalý pobyt: Sedmihorky 79
telefon privat : 739 037 330
vzdělání : středoškolské
povolání : soukromý podnikatel

Není členem žádné polit.strany
Kandidoval za volební stanu Sdružení nezávislých kandidátů