Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Místostarosta obce Karlovice
safar-ml

trvalý pobyt : Sedmihorky
telefon privat : 604 170 330
vzdělání : vyučen
povolání : hasič

Není členem žádné polit.strany
Kandidoval za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů

Místostarosta obce Karlovice

Má své vlastní kompetence a plní úkoly stanovené radou obce a zastupitelstvem obce.
Zastupuje starostu v době jeho/její nepřítomnosti.
Je volen podobně jako starosta obecním zastupitelstvem a ZO se odpovídá ze své činnosti.