Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

havrda

Starosta obce Karlovice

telefon : 481 389 580,
služební telefon : 604 787 141
e-mail : obec@karlovice-sedmihorky.cz

trvalý pobyt : Karlovice
vzdělání : vysokoškolské – pedagogická fakulta
povolání : středoškolský učitel
– pro výkon funkce starosty je dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání

Není členem žádné politické strany
Kandidoval za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů

Starosta obce Karlovice

Starostu volí obecní zastupitelstvo. Je statutárním zástupcem obce, zastupuje obec navenek.
Stojí v čele obecního úřadu .
Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu obce.
Starosta připravuje, svolává a řídí schůze rady obce . Z titulu své funkce může pozastavit výkon usnesení RO.
Starosta setrvává ve své funkci i po ukončení volebního období až do zvolení nového starosty.