Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

člen zastupitelstva obce a člen rady obcerichter

trvalý pobyt : Roudný 7
telefon privat :
vzdělání : středoškolské
povolání : podnikatel

Není členem žádné polit.strany
Kandidoval za volební stanu Sdružení nezávislých kandidátů