18.12.2011

Obecní videokronika

Vážení.
Omlouvám se za nedoplňování obecní filmové kroniky od roku 2006. Začátkem roku 2007 zemřel můj předchůdce, můj kamarád , kritik a můj velký “pohaněč”  Božík Havrda. Od té doby mě nikdo do práce nehonil a ani neměl kdo mou práci zkontrolovat. Proto až letos dochází k tomu, že jsem alespoň trošku dal obecní video dopořádku.
Dochází také k tomu, že události v obci, které jsem měl čas a možnost nafilmovat (za tři roky budu už v důchodu, tak snad bude na filmování víc času), nenahrávám již na  VHS kazety, ale na DVD. Kdo DVD přehrávač nemá a událost v obci si bude chtít doma prohlédnout, tomu kazetu na přání udělám.
S pozdravem a přáním všeho dobrého      Jiří Špaček  Radvánovice  jirik.spacek@tiscali.cz

Rok 2006
Úprava tratí v roce 2006
Dětský maškarní ples 11.3 2006
Březen v obci
Pouť sv. Jiří
Tajný výlet
Výlet důchodců
Volby červen 2006
Zájezd do Rakouska
Volby říjen 2006
Presentace Obecní kroniky prosinec 2006
Vítání občánků prosinec 2006
Posezení na DPS Radvánovice

Rok 2007
Prořezání lip ve Svatoňovicích
Dětský maškarní ples
Pouť sv. Jiří
Čarodějnice
Tajný vylet
Povodeň v obci květen a červen 2007
Zájezd důchodců
Soutěž hasičů červen 2007
Zájezd do Rychleb
Porucha vody v Sedmihorkách
Vítání občánků září 2007
Cvičení hasičů na Vystrkálově
Hasiči v akci – spadlý strom a povodeň

Rok 2008
Vítání občánků leden 2008
Dětský maškarní ples
Výstava myslivců
Tajný výlet
Zájezd důchodců
Spadlý strom u Etrbanů
Zájezd do Merána
Vítání občánků červenec 2008
Svatba v ATC Sedmihorky
Odpoledne s hasiči
Sláva na Posvátnici
Zájezd do Prahy – maturitní práce žákyň Hotelové školy
Volby do senátu listopad 2008
Výlov rabníčků u p. Štrojsy

Rok 2009
Vítání občánků - březen 2009
Výsadba alejí v obci
Čarodějnice
Divadlo v Přáslavicích – soubor z Přepeř
Zájezd důchodců
Zájezd na Chodsko
Rybníčky v Borku – p. Brožek 1. rok
90 let kopané v Sedmihorkách
Tajný výlet
Vítání občánků – prosinec 2009

Rok 2010
Vítání občánků – březen 2010
Rybníčky v Borku – p. Brožek 2. Rok
Dětský maškarní ples
Tajný výlet
Zálezd do Bílých Karpat

Rok 2011
Vítání občánků – leden 2011
Přivezení zvonů do Přáslavic
Rybníčky v Borku – p. Brožek 3. Rok
Tajný výlet
Svěcení zvonů v Přáslavicích
Zájezd do Polských Tater
Věšení zvonů v Přáslavicích
Svatba v kostele v Přáslavicích

Videonahrávky ze života naší obce jsou k půjčení u p. Jiřího Špačka, Radvánovice 75.
Kazety s videokronikou (do r. 2005) nebo DVD si lze zdarma zapůjčit ve večerních hodinách (do 20:00 hod) proti záloze 50.- Kč za kazetu nebo DVD. Na základě objednávky je možné zhotovení kopie vybraných nahrávek.

| Hlavní stránka |