21.07.2014

Rozbory vody v obci

 ohledem na opakované dotazy na kvalitu dodávané vody v námi provozovaných veoejných vodovodech, dovoluji si Vám zaslat nejaktuálnijší protokoly.

Pro vysvitlení k rozborum uvádím následující poznámky :
-  Veškeré rozbory vyhovily s výjimkou drobné odchylky povoleného limitu pH
    norma je 6,5-9,5 a na nikterých místech byla namioena hodnota 6,2 resp. 6,3
    nicméni se jedná o parametr nemající zásadní vliv na ohrožení zdravotní závadnosti
    navíc spodní limit byl zvednut z hodnoty 6,0 na 6,5 novelizací legislativy
    tato hodnota je KHS Semily tolerována
-   Nikteré rozbory jsou sloueené pro více oblastí, jde o místa, která mají stejný vodní zdroj

1) Radvánovice            – oblast Radvánovice, Doubravice, Prašivec, Rokytnice (mezi Doubravicí a Hrudkou) – zdroj „Jeseník“
2) Roudný                   – oblast Hnanice, Borek, Rokytnice(Dlouhá Ves) – poedávaná voda z Václaví od SeVK
3) Sedmihorky

 

| Hlavní stránka |