Starší příspěvky do aktualit obce

(podle datumů)

Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005


23.prosince 2006

Mše ve Skalním městě

Dnes na Štedrý den dopoledne se na horolezeckém hřbitově v Hruboskalském Skalním městě konala mše. První vzpomínka na zemřelé horolezce se ve Skaláku uskutečnila již před 37 roky.

 


20.prosince 2006

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli dne 17.prosince 2006 v odpoledních hodinách proběhlo, v předvánoční atmosféře, vítání nových občánků naší obce. Slavnostního odpoledne se zúčastnili rodiče spolu se svými dcerami Anežkou Špínovou  a Viktorií Roštejnskou, dále rodiče se zástupci mužského pohlaví, Josefem Koudelou a Petrem Bobkem. Nechyběli ani babičky a dědečkové oslavenců.


přivítaní občánci

datum narození

bydliště

rodiče

Koudela Josef

29.05.2006

Roudný 10

 Petr a Jana Koudelovi

Špínová Anežka

27.06.2006

Roudný 45

 Jiří a Hana Špínovi

Bobek Jan

5.08.2006

Radvánovice 107

 Petr a Jana Bobkovi

Roštejnská Victoria

28.08.2006

Radvánovice 76

 Josef a Hana Roštejnský

Podíváme-li se zpátky, na všechny, v posledních letech přivítané občánky, objevují se v kolonce jejich bydliště osady Svatoňovice, Roudný a Radvánovice. Naopak  Karlovice a Sedmihorky nemají žádné nově narozené děti a populace stárne.

   


20.prosince 2006

ADVENTNÍ KONCERT

Předvánoční atmosféru připomněl  v neděli 17. prosince vpodvečer tradiční adventní koncert v kostele sv. Jiří v Přáslavicích. U dřevěného, vyřezávaného betlému vystoupil dívčí pěvecký sbor Carmina z Turnova. Pod vedením paní L.Grundové představil svůj letošní vánoční program:

M.Praetorius – Audite silete
Latinské teze – Jubilate servite; Domine Deus; Confitemini Domino
T.Susato – Il etait une fillet
G.Bonzanini – Sinfonia
M.Praetorius – Brajgle
Anonym – Allemande
G.Marzi – Signore delle cime
O.Ben-Amots – The Holv nigun
A.Vivaldi – Gloria
J.Hanuš – 2 meditace na staročeské chorály
P.Eben – Truvérská mše
Kancionál Slavíček rajský – Spanilá z archy holubičko
A.Adam – Ó, svatá noci
Koledy – V svaté době; Nesem vám noviny; Co se tak svítí; Tedy poženem
F.Gruber – Tichá noc

Sólisté: 1. housle – Anna Kůdelová, Veronika Lédlová
2. housle – Václav Šikola
zobcové flétny – Kateřina Lédlová, Veronika Lédlová
zpěv sólo – Daniela Fišerová, Monika Dudová
klavír – Jan Huťka

Plně zaplněný kostel odměnil účinkující zaslouženým potleskem. A tak opravdové vánoční idyle chybělo jen trochu sněhu, kterého jsme se letos zatím nedočkali.

  


20.prosince 2006

Bodový systém v praxi – informace z radarů

Liberecký kraj s Krajskou správou silnic Libereckého kraje v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu pořídili závěrem roku 2004 informační tabuli RAMER RS-8. Informační tabule RAMER RS-8 slouží pro měření skutečné rychlosti projíždějícího vozidla s okamžitou informací o naměřené rychlosti.

V Libereckém kraji je v současnosti tento měřič instalován na silnici I/35 Turnov – Jičín v obci Karlovice ve směru na Jičín a na silnici II/610 v zastavěné části obce Příšovice ve směru od Turnova.V určitém odstupu od radaru je umístěna informační tabule, která upozorňuje řidiče o aktuální rychlosti vozidla.

Měřící zařízení je možno využít také ke zjišťování statistických údajů o jedoucích vozidlech v daném místě a  v neposlední řadě pro potřeby kontrolní činnosti Policie ČR.
Cílem celého projektu je snížení nehodovosti, snížení úrazovosti a škod na majetku a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

První výsledky z provozu měřícího zařízení zejména ukázaly, jak vysoké procento řidičů překračuje nejvyšší povolenou rychlost v obcích, které leží na hlavním silničním tahu mezi Turnovem a Jičínem, i přes to, že řidiči vědí, že jejich okamžitá rychlost je měřena a ještě k tomu se jedná o silnici, která se na základě rozsahu nehodovosti v letech 2002-2005 stala jednou z těch, které jsou svým provozem velice nebezpečné zejména pro zranitelnější účastníky provozu na pozemních komunikacích (chodce, cyklisty).

Z prvních výsledků vyplynulo, že v Karlovicích překračovalo maximální povolenou rychlost 50 km/h, 72 % řidičů a v Příšovicích 32 % řidičů. Z dalších výsledků před účinností nového zákona o silničním provozu, tedy do 1.7.2006 vyplynulo, že v Karlovicích rychlost překračovalo 63 – 72 % řidičů a v Příšovicích 32 – 23 % řidičů.

Po zavedení bodového systému první výsledky ukázaly výrazné snížení procenta řidičů, kteří překračují povolenou rychlost. V Karlovicích v období od 20.7.2006 do 22.8.2006 překročilo maximální povolenou rychlost 50 km/h „pouze“ 27 % řidičů, tedy jedná o 40 % pokles o proti stavu před 1.7.2006. Více jak 70 km/h jelo v tomto období pouze 2,7 %, před zavedením bodového systému překračovalo průměrně rychlost 70 km/h 22,8 = řidičů. V Příšovicích ve stejném období, překročilo maximální povolenou rychlost „pouze“ 14 % řidičů. Klesl i počet řidičů, kteří v dotčeném úseku jezdí 90 km/h a více, před 1.7.2006 jich bylo 3,9 % a po zavedení bodového systému „pouze“ 0,7 %.  Z výsledků celostátního sčítání dopravy vyplývá, že dotčeným úsekem projede v jednom směru 4 300 voz./den.

Karlovice - směr na Jičín od 16.11.2006 do 20.12.2006
 
30 km/h 256 0,3
35 km/h  945 1,1
40 km/h 5068 5,7
45 km/h 21619 24,3
50 km/h  25479 28,6
55 km/h  14910 16,7
60 km/h   7822 8,8
65 km/h   5289 5,9
70 km/h   2942 3,3
75 km/h   1713 1,9
80 km/h   1229 1,4
85 km/h   692 0,8
90 km/h   500 0,6
95 km/h   336 0,4
100 km/h   310 0,3
  89110  

27.listopadu 2006

VÁNOČNÍ SMRK PRO TURNOV

 

Advent je již za dveřmi a do Vánoc zbývá necelý měsíc. Města i obce se krášlí vánoční výzdobou. V pátek 24.11. v dopoledních hodinách postavili pracovníci zahradnictví Hájek vánoční strom i v Turnově na Náměstí Českého ráje. Ten získalo město z Přáslavic od obecního úřadu,  jako dar naší obce.
Strom by měl být slavnostně rozsvícen v druhou adventní neděli 3.prosince v 16.00 hodin. Připraven je program pro malé i velké, včetně vánočního občerstvení a společného zpěvu vánočních koled.


27.listopadu 2006

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jiří v Karlovicích v sobotu 25. listopadu byl věnován všem dobrým lidem z tohoto zaslíbeného kraje a okolí. Dále také organizátorům a účastníkům tradičních setkání léčitelů. Šlo o výraz poděkování a hluboké úcty k nim, za to že rozdávají lásku, čistou mysl a učí lidi pokoře.
Účinkující se snažili dát svým zpěvem lásku, která nespočívá v tom, že se lidé na sebe dívají, ale že hledí společně jedním směrem, tím směrem - ať každý má vzduch, který se dá dýchat, oheň na ohřátí, vodu co se dá pít, přítele co umí naslouchat a zem k životu.
Osud života chce, abychom v jeho průběhu poznali i mnoho špatných lidí, ale hlavně je důležité, aby každý z nás, až potká ty správné, je uměl ocenit a byl za ně vděčný.
Největší události, to nejsou ty nejhlučnější, ale naše nejtišší hodiny. Proto jsme se snažili v takovém trochu tichém komornějším duchu zazpívat některé známé duchovní písně.
MUDr. Václav Šolc

Na koncertu se svým repertoárem vystoupili:

Jana Heryánová – Ryklová – soprán
Absolventka Konzervatoře a posléze fakulty Akademie muzických umění v Praze v oboru sólový zpěv.

Silvie Šolcová – varhany
Martin Strejc – varhaník hradecké diecéze

Václav Šolc – baryton
Pochází z Jičína, mnoho příbuzných má na Turnovsku. Dokončil studium medicíny v r.1977, dlouho působil v AČR, nyní pracuje jako praktický lékař a zároveň léčí pacienty v Lázních Bělohrad. Příležitostně vystupuje jako host koncertů operní pěvkyně J. Heryánové – Ryklové.


16.listopadu 2006

POMNÍK MUDr. A.V. ŠLECHTY V LÁZNÍCH SEDMIHORKY ZMIZEL

Pomník dr.Šlechtovi byl odhalen na svátek sv.Antonína 13.6.1890.

Počátkem listopadu zmizel v Lázních Sedmihorkách z podstavce pomník zakladatele lázní MUDr. A.V.Šlechty. První „zcela potvrzené“ zprávy nevěštily nic dobrého. Bronzový pomník z roku 1885 s lékařovou bystou a poprsím od J.V.Myslbeka byl ukraden !!!
Naštěstí byla tato informace brzy vyvrácena vedením lázní, které v současné době patří k síti hotelů společnosti OREA Hotels Praha. Současný osud hlavní části pomníku je daleko příznivější než signalizovaly první informace o jeho krádeži. Bronzový pomník byl demontován a převezen do Prahy, kde bude restaurován. Zároveň bude vyrobena přesná kopie, která bude pak umístěna na stávající podstavec v průčelí lázeňské kolonády. Tím chce vedení lázní předejít tomu, že by byl originál této kulturní památky skutečně zcizen, což by v dnešní době nebylo zase tak nic výjimečného.


10.října 2006

ČAS  BILANCOVÁNÍ

Zanedlouho skončí čtyřleté volební období současného zastupitelstva obce. Nastává čas posoudit, co se za ony čtyři roky v obci změnilo k lepšímu a co se naopak zlepšit nepodařilo. Hodnotit by měli především naši občané. Obecně však lze říci, že nesporně převažuje to pozitivní, tedy že zastupitelstvo jako celek obstálo.
Je nutné podotknout, že přijetí i těch prospěšných rozhodnutí provázela obsáhlá diskuse a leckdy to na jednáních zastupitelstva i jiskřilo, ale vždy se k nějakému závěru dospělo. Všechna rozhodnutí zastupitelstva byla učiněna s vědomím většiny zastupitelů, že jsou správná a povedou k rozvoji obce a spokojenosti občanů.
Práci zastupitelů, jak již bylo předesláno, by především měli hodnotit občané. Ty však více než dění na obecním úřadě, potažmo na zastupitelstvu spíše zajímají konkrétní výsledky. Bohužel musíme však vycházet z toho, že většina lidí považuje to pozitivní jaksi za samozřejmé a ani si neuvědomuje, jaké úsilí bylo leckdy nutné k prosazení a zajištění konkrétní akce vynaložit. Jen zasvěcení vědí, jak obtížné je u řady investic prosadit na úřadech všech stupňů často malicherné a samozřejmé věci.
Vraťme se však k bilancování. Výčet všeho co bylo vykonáno je obsáhlý a zahrnuje akce velké rozsahem i finančně, týkající se celé obce, tak i zdánlivě malé, které přinesly užitek jen několika občanům. Určitě nebude na škodu alespoň ve stručnosti si připomenout co se v obci za poslední čtyři roky změnilo.

rok 2003

-  kolaudace a spuštění plynu v osadě Karlovice a Sedmihorky 26.11.2002,
-  zajištění organizace, kabelových rozvodů nízkého napětí v zástavbě rodinných domků v Radvánovicích naproti poště,
-  územní řízení na rekonstrukci NN a VO v osadě Sedmihorky podél silnice I/35 + nová přípojka pro sportovní areál,
-  24.2.2003 se po několikaletém úsilí podařil převod lesa „Skalička“ Karlovice od Lesů ČR  do vlastnictví obce,
-  iniciování rekonstrukce přejezdu ČD Sedmihorky, instalován gumový práh mezi kolejemi,
-   iniciování světelné signalizace na přejezdech ČD Sedmihorky a  Hrubá Skála, dokončeno r.2005, souběžné vybudované komunikace v Sedmihorkách byly bezplatně předány do užívání obci,
-  pokácení lípy na hřbitově v Přáslavicích, následně oprava poškozené hřbitovní zdi,
-  zavedení veřejného, bezplatného internetu do knihovny,
-   přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sedmihorkách s dotací MR Český ráj  (300.000,-  uhrazeno z rozpočtu obce ),
-  rozhodnutí o přidělení dotace ze SFŽP na odbahnění rybníka Bažantník Sedmihorky, dotace 3,014 mil. Kč, z rozpočtu obce 1,7 mil. Kč- kolaudace  celého díla 15.12.2003,
-  zahájení stavebního řízení sportovní areál Sedmihorky.

rok 2004

-  pokácení a nová výsadba lesa na Skaličkách  /dotace na vše 48.400.- Kč /
-  dokončení a kolaudace dešťové a splaškové kanalizace + vodovodního řádu pro zástavbu rodinných domů naproti poště v Radvánovicích . Cena díla : Kč 643.064,- Kč,
-  prodloužení plynovodu ke sportovnímu areálu v Sedmihorkách,
-  9.6.2004 předává předseda PS Parlamentu ČR obci znak a prapor,
-  9.8.2004 kolaudace sportovního areálu, předčasné užívání dokončené stavby. Investice za cca 24,9 mil. Kč, z toho 15 mil.bankovní úvěr, který se daří bez problémů splácet,
-  obec s přispěním občanů zakoupila  Pabiškovu hospodu v Karlovicích čp. 7,
-  oprava místních komunikací – Drážka, Zadní Radvánovice  300 tis. částečně dotace,
-  úprava prostranství před prodejnou v Radvánovicích, zvětšení zádveří, úprava vjezdu, podezdívka – vše 368.000.- Kč,
-  oprava čp. 47 pošta Radvánovice – omítka, balkony, plynofikace objektu, včetně instalace kotlů /rozdělení topení/, vnitřní úpravy, malování     823.000,- Kč,
-  plynofikace čp. 52 Sedmihorky – prodejna, přípojka, topidla WAF, bojler  56.000,- Kč,
-  příspěvek občanům na plynofikaci rodinných domů v osadách Karlovice a Sedmihorky, celkem byl poskytnut 13 domácnostem

rok 2005

-  zalesnění bývalé skládky „Na Hrobkách“, poskytnuta dotace 10.000.-Kč  od Nadace Partnerství,
-   květen – po několika výzvách donucení Krajské správy a údržby Liberec alespoň k částečné opravě silnice na Roudný,
-  červen – zahájena demolice  Pabiškovy hospody, dokončeno koncem r.2005,
-  vodovod Přáslavice, rekonstrukce + prodloužení ( příprava k případné zástavbě lokality) , dotace 881.000,- Kč, z rozpočtu obce uhrazena částka 468.000,- Kč.,
-  celková obnova dopravního značení na komunikacích ve vlastnictví a správě obce,
-   získána dotace na zpracování projektu záchytné parkoviště Sedmihorky- 288.000,-Kč ( projekt je zpracován).

            V roce 2005 se podařilo získat dotace v celkové výši 1.481.000,- Kč

rok 2006

-  získána dotace na úroky z úvěru 200.000,- Kč,
-  ošetření aleje Sedmihorky + zeleň v obci  50.000,- Kč
-  byly zajištěny zemní práce v prostorách po hospodě v Karlovicích, kde po zimním období došlo k erozi svahu,
-  prodloužení vodovodního řádu v Radvánovicích „Hrobka“ dotace 73.800,- Kč, je zkolaudováno,
-  zhotoven nový povrch komunikace k DPS v Radvánovicích,  552.156,- Kč bez dotace uhrazeno pouze z obecního rozpočtu,
-  zateplení garáží hasičské zbrojnice, oprava střechy + plynofikace  dotace 45.000,- plynofikace bude do konce roku. V rozpočtu je počítáno na tuto akci celkem s částkou 210.000,- Kč.
-  7.8.2006 proběhlo v klubovně KD v Přáslavicích vítání občánků. Hlavním momentem slavnostního odpoledne bylo po více jak třiceti letech přivítání 700 občanky naší obce a tou se stala malá slečna Monika Maierová z Radvánovic. Obec této malé občance věnovala zlatý řetízek s přívěškem se znamením ryb, neboť Monika se narodila 19.3.2006.
-  zahájeny práce na  územního plánu obce / dotace na letošní rok 79.000,- Kč /
-  údržba a opravy v KD v Přáslavicích ( nové schody a hlavní dveře, strop a osvětlení v klubovně, malování,….),
-  zakoupen nový traktůrek na sekání obecních pozemků,
-  FK Sedmihorky i díky podpoře obecního úřadu postoupil do divize a je jedním z mála klubů v Libereckém kraji, který tuto soutěž hraje. Co je však důležitější ve FK se připravuje 80 minižáků, žáků a dorostenců. Systematická práce s mládeží je prioritou pro funkcionáře FK i pro obec.

A dále:
-   Naše nepříliš velká obec se v posledních letech úspěšně rozrůstá. Byla postavena celá řada nových rodinných domků. Je logické, že nejvíce jich vyrostlo v Radvánovicích, ale staví se i ve Svatoňovicích a Sedmihorkách. Další výstavba se připravuje a v několika případech je už ve fázi územního řízení nebo vydání stavebního povolení. Z uvedeného přehledu akcí je zřejmé, že obec se snaží novým stavebníkům pomoci a v rámci omezených finančních prostředků rozšiřuje inženýrské sítě (rozšiřování vodovodu, kanalizace, el.rozvodů a veřejného osvětlení, úprava komunikací apod.)
-  V uplynulém volebním období se podařilo zefektivnit nakládání s komunálním odpadem v obci. Rozmístěním kontejnerů na separovaný odpad se podařilo zapojit občany do třídění, což potvrzuje nárůst tříděného odpadu. Nevyřešeným problém je velkoobjemový odpad. Do přistavených kontejnerů někteří neukáznění jedinci dávají vše, tedy i to co tam rozhodně nepatří ( např. pneumatiky, el. spotřebiče, roští apod.).Likvidace takového odpadu pak zatěžuje obecní rozpočet a v konečném důsledku to zaplatíme všichni.
-  Obecní úřad již po několik let pořádá a organizuje pro naše občany řadu výletů a zájezdů – tajný výlet, jednodenní zájezd pro důchodce, vícedenní turisticky zaměřené zájezdy a jednodenní výlety pro děti.

Co se nepodařilo, ale je to v plánu:

-  stále se nedaří donutit správce komunikací k celkové opravě silnic III.tř. v úseku Sedmihorky – Volavec, včetně rekonstrukce mostku v Karlovicích u prodejny,
-  stejný problém je s částí komunikace v Radvánovicích v úseku I/35 – želez.přejezd Hrubá Skála a všichni bychom jistě uvítali dokončení rekonstrukce silnice na Roudný,
-  vzhledem k nedořešené zástavbové situaci v Radvánovicích za DPS se zdržela výstavba dalších inženýrských  sítí (kanalizace, elektro, komunikace),
-  vzhledem k tomu, že krajnice silnice I/35 není majetkem obce, stále se nedaří prosadit a získat finanční prostředky na zatrubnění příkopu a dokončení chodníku v Radvánovicích směrem na Hrobka,
-  problémy s parkováním před Penzionem „U Marušky“ v Radvánovicích  (parkující auta znemožňují rozhled na křižovatce Zavadilka a pro řidiče vznikají velmi nebezpečné situace) definitivně vyřeší až nový chodník, jehož vybudování se připravuje. Chodník by měl v další etapě pokračovat i po pravé straně silnice III.tř. směrem do Radvánovic.

Hlavní úkoly pro další volební období :

-  Zpracování územního plánu obce.
-  Získání finančních prostředků a výstavba záchytného parkoviště v lokalitě Lázní Sedmihorky.
-  V součinnosti se zodpovědnými orgány řešit neúnosnou dopravní situaci na silnici I/35 v osadách Sedmihorky a Radvánovice. V současné době, se zpracovává projekt „humanizace“ stávající silnice v osadách, včetně opravy stávajících chodníků, prodloužení a vybudování nových chodníků (např. vybudování chodníku a cyklostezky z Radvánovic k Zelené cestě do Přáslavic), zřízení nových bezpečnějších přechodů pro chodce, se zpomalovacími ostrůvky uprostřed komunikace. Akci, která je ve stadiu územního rozhodnutí zastřešuje a zvětší části bude financovat Ředitelství silnic a dálnic ČR.

O všem se rozhodovalo a i v budoucnu bude rozhodovat v zastupitelstvu, a protože jeho zasedání jsou veřejná, mohou se na jednotlivých rozhodnutích formou účasti a diskusních příspěvků podílet  VŠICHNI OBČANÉ !
Bohužel zájem lidí o věci veřejné je všeobecně velice malý a i v naší obci tomu není jinak. Na zasedání zastupitelstva chodí pravidelně jen několik občanů. Ostatní přijdou pouze tehdy, je-li na programu téma, které se jich bezprostředně dotýká. Je škoda, že se občané více neangažují a nezapojují do dění v obci. Usnadnilo by to nejen práci a rozhodování zastupitelů, ale prospělo by to k větší spokojenosti všech obyvatel. Vždyť dobré nápady, případně včasná a přínosná kritika, by byly jen ku prospěchu věci.

Zvoleným zastupitelům, o jejichž zvolení rozhodnou voliči v komunálních volbách 20. a 21. října 2006, musíme popřát hodně sil a elánu, v prosazování a realizování plánů a nových nápadů, se kterými do funkcí v zastupitelstvu obce vstupují.

            Ing. Bohuslav HAVRDA                                                                Vlasta ŠPAČKOVÁ
                   místostarosta                                                                                  starostk


12.září 2006

NÁVRH ROZPOČTU
MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ

V ROCE 2007

DRUH PŘÍJMU:

 ROZPOČET v Kč

DRUH VÝDAJE:

ROZPOČET v Kč

Vklad na účet od členských obcí MR

Úroky ČSOB a.s. Turnov

239 000,-

2 000,-

Cestovné, telefon + poštovné

Účetnictví svazku

Poplatky ČSOB a.s. Turnov

webové stránky

Ostatní náklady
Financování společných
akcí

31 000,-

10 000,-

1 500,-

15 470,-

183 030,-

CELKEM                   241 000,-

CELKEM               241 000,-


12.září 2006

RADAR V OBCI

Tak bodový systém se odrazil na datech z radaru v Karlovicích a dost výrazně.

Z prvních výsledků po nainstalování radaru vyplynulo, že v Karlovicích překračovalo maximální povolenou rychlost 50 km/h, 72 % řidičů a v Příšovicích 32 % řidičů. Z dalších výsledků před účinností nového zákona o silničním provozu, tedy do 1.7.2006 vyplynulo, že v Karlovicích rychlost překračovalo 63 – 72 % řidičů a v Příšovicích 32 – 23 % řidičů.

Po zavedení bodového systému první výsledky ukázaly výrazné snížení procenta řidičů, kteří překračují povolenou rychlost. V Karlovicích v období od 20.7.2006 do 22.8.2006 překročilo maximální povolenou rychlost 50 km/h „pouze“ 27 % řidičů, tedy jedná o 40 % pokles o proti stavu před 1.7.2006. Více jak 70 km/h jelo v tomto období pouze 2,7 %, před zavedením bodového systému překračovalo průměrně rychlost 70 km/h 22,8 % řidičů.
V Příšovicích ve stejném období, překročilo maximální povolenou rychlost „pouze“ 14 % řidičů. Klesl i počet řidičů, kteří v dotčeném úseku jezdí 90 km/h a více, před 1.7.2006 jich bylo 3,9 % a po zavedení bodového systému „pouze“ 0,7 %.  Z výsledků celostátního sčítání dopravy vyplývá, že dotčeným úsekem projede v jednom směru 4 300 voz./den.


13.srpna 2006

Vítání občánků

V neděli dne 6.srpna 2006 v odpoledních hodinách proběhlo vítání nových občánků v naší obci. Slavnostního odpoledne se zúčastnili rodiče spolu se svými dcerami Monikou Maierovou a Kristýnou Podoubskou z Radvánovic. Dále to byli  rodiče a jejich synové –Vojtěch Kopal, Adam Košek, Ondřej Kamenský z Radvánovic a Jakub Janků ze Svatoňovic.

Dalším momentem tohoto slavnostního odpoledne bylo po více jak třiceti letech přivítání sedmisté občanky naší obce a tou se stala malá slečna Monika Maierová z Radvánovice. Obec této malé občance věnovala zlatý řetízek s přívěškem se znamením ryb, neboť Monika se narodila 19.3.2006.

 


3.června 2006

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Karlovice

Okrsky
Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
%
plat.
hlasů
celk.
zpr.
v %
1
1
100,00
593
436
73,52
435
434
99,77

 

Kód
Název strany
Platné hlasy
celkem
v %
1
 Strana zdravého rozumu
5
1,15
3
 Balbínova poetická strana
1
0,23
5
 Právo a Spravedlnost
3
0,69
6
 NEZÁVISLÍ
5
1,15
8
 Koruna Česká (monarch.strana)
1
0,23
9
 Občanská demokratická strana
159
36,63
10
 Česká str.sociálně demokrat.
133
30,64
11
 SNK Evropští demokraté
8
1,84
12
 Unie svobody - Demokratická unie
4
0,92
14
 Pravý Blok
3
0,69
15
 4 VIZE - www.4vize.cz
3
0,69
18
 Strana zelených
32
7,37
20
 Komunistická str.Čech a Moravy
57
13,13
21
 Koalice pro Českou republiku
0
0,00
22
 Národní strana
0
0,00
24
 Křesť.demokr.unie - Čs.str.lid.
18
4,14
25
 NEZ.DEKOKRATÉ (předs. V.Železný)
2
0,46
26
 STRANA ROVNOSTI ŠANCÍ
0
0,00

VOLEBNÍ ÚČAST OSAD

Osada
Počet zapsaných voličů
Počet voličů
Účast v %
 Radvánovice
301
222
73 %
 Sedmihorky
128
102
79,6 %
 Karlovice
34
28
82 %
 Roudný
70
34
48,5 %
 Svatoňovice
44
33
75 %

10.dubna 2006

Nejnovější archeologické výzkumy Českého ráje a okolí

Skupina historického šermu Rytíři Turnovského meče ve spolupráci s muzeem Českého ráje a obecním úřadem v Karlovicích připravila v pátek 7.dubna 2006 v kulturním domě v Přáslavicích zajímavou přednášku na téma  „ Archeologické výzkumy Českého ráje a okolí “.
Úlohy přednášejícího se ujal PhDr. Jan Prostředník, Ph.D z turnovského muzea, který  v průběhu večera seznámil přítomné s nejnovějšími archeologickými výzkumy v regionu.
Mimo jiné přiblížil výsledky:

  1. záchranného výzkumu polykulturního naleziště Turnov - Maškovy zahrady,
  2. výzkumů hradů Dolní Štěpanice, Trosky a Valdštejn,
  3. archeologického výzkumu exploatační jámy těžebního areálu z mladší doby kamenné, která se nachází v Jizerských horách v oblasti Jistebsko - Maršovický vrch.

Velice poutavě vyprávěl i o archeologickém výzkumu, který probíhal v centrální části Turnova i o nálezech v kostele sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích. Všechny prezentace byly doprovázeny zajímavými a poutavými obrazovými dokumenty.
Přednáška zaujala téměř padesát přítomných příznivců historie a archeologie natolik, že se ani po čtyřech hodinách nemohli rozejít.
Součástí přednášky byla i výstava replik středověkých zbraní a zbrojí.


10.dubna 2006

Milovníci přírody čistili studánky po zimě

Oživit jarní rituál sahající do hlubin dávnověku se pokusili v Sedmihorkách. Během sobotního otvírání studánek obešli lesní prameny na lázeňské Angrově stezce, vyčistili je od listí a nečistot, děti si mohly prohlédnout vodní živočichy.
"Otvírání studánek jsme uspořádali poprvé a uvidíme, jestli se ujme. Rozhodně si nepředstavujeme, že by to měla být masová akce, spíš přátelské setkání pro dospělé i děti," uvedla Simona Jašová, předsedkyně Střediska ekologické výchovy Český ráj, které akci pořádalo.
Kvůli čištění studánek se v sobotu 7.dubna v sedmihorském kempu shromáždilo asi dvacet lidí. Každý si mohl vybrat hrabičky nebo koště, pro děti byla připravená sítka, lupy, lakmusové papírky a měrky na vodu, pomocí nichž plnily různé úkoly. Cestou k pramenům i během čištění studánek účastníci akce uklízeli i odpadky po turistech.
První zastávkou na bývalé lázeňské Angrově stezce byl Barbořin pramen. Po jeho vyčištění děti nabíraly sítky písek ze dna a hledaly živočichy, kteří se v něm ukrývají. Své úlovky pak porovnávaly s obrázky a popisy běžných vodních breberek, jako jsou chrostíci, blešivci, pošvatky nebo jepice, v připraveném tištěném průvodci.
Děti i dospělí si vyzkoušeli měření kyselosti a tvrdosti vody, měřili vydatnost pramenů pomocí odměrek nebo vymýšleli co nejpřiléhavější pojmenování pro každý pramen.
Podle ochránce přírody Víta Preislera bylo jarní otvírání pramenů spojené s náboženskými rituály ještě dávno před křesťanskou dobou. Lidé uctívali prameny jako zdroje životadárné vody, proto jim přinášeli oběti podobně jako třeba posvátným hájům. Jarní čištění pramenů od nečistot bylo v předkřesťanských dobách spojeno s duchovní i fyzickou očistou. Po nástupu křesťanství do Čech kolem 11. století bylo obětování studánkám vytlačeno jejich svěcením.


14.leden 2006

DNY HOSPODY V KARLOVICÍCH JSOU SEČTENY

Původní domek Františka Šonského (*1788) koupil Josef Konečný (*1845) s manželkou Alžbětou, roz. Vrabcovou (* 1850) - noví majitelé v domku provozovali malý hostinec. R.1907 koupil domek Josef Štěpánek (*1880), bývalý šafář, s manželkou Boženou, roz. Knotkovou (*1884) - objekt přestavěl na hostinec se sálem a jevištěm (dokončeno r.1909). V r. 1925 hostinec prodejem přešel na řezníka Karla Pabišku (*1894, +1975) a jeho manželku Marii (*1903, +1985), kteří provozovali pohostinství a řeznictví.
Stavební úpravy :

Po úmrtí rodičů zdědili nemovitost synové Slavomír a Karel Pabiškovi (*1934), objekt byl neobýván a při minimální údržbě pomalu chátral

V r. 2003 prodali Pabiškovi již značně zchátralý dům manželům Sivákovým z Jablonce n N. Na podzim r. 2004 koupila objekt s pozemky obec. ( Finanční sbírkou přispěla na nákup i řada občanů).

Bývalé centrum kulturního života obce. Němý svědek v celém okolí populárních plesů a tancovaček. Divadelní scéna karlovických ochotníků, na které bylo sehráno nejedno úspěšné představení. Sál ve kterém rozvíjeli své aktivity sokolové. Oblíbený hostinec, kde se sousedé scházeli na mariáš a při večerních debatách vypili nejedno pivo. Od šedesátých let pohostinství, prodejna masa a uzenin pod hlavičkou Jednoty. V posledních dvaceti letech neobydlený objekt, který rok od roku stále více chátral a za známých okolností se v r. 2004 stal majetkem obce. To vše byla Štěpánkova, později Pabiškova hospoda v Karlovicích. Její osud se naplnil v prvních červnových dnech r.2005 (7.6.), kdy specializovaná firma začala s bouráním.
I když demolice nebyla jednoduchá, hospoda mizela před očima. V listopadu po ní zbyla  pouze opěrná zeď ve strání a urovnaný, uklizený pozemek.
Při prosincových deštích došlo vlivem podmáčení k sesuvu půdy. Bude tedy nutné svah ve stráni zajistit a vyřešit odvod dešťových vod z uvedené lokality.

    

| Hlavní stránka |