Starší příspěvky do aktualit obce

(podle datumů)

Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005   Rok 2006


18. září 2007

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti  společně s obecním úřadem připravil na neděli 16.září 2007 vítání občánků. Starostka paní Špačková přivítala v slavnostně vyzdobené klubovně kulturního domu v Přáslavicích pět nových občánků obce Karlovice a společně se zástupci SPOZ předala rodičům dětí pozornost obec­ního úřadu a poštovní spořitelny – dětský postžirový účet-mini se základním vkladem 2000,- Kč. Nechyběly ani květiny a drobné dárky. Součástí vítání občánků byl i krátký kulturní program a nezbytné fotografování.

přivítaní občánci

narozeni

bydliště

Cvrčková Kristýna

prosinec 2006

ze Svatoňovic

Šálek Richard

únor 2007

ze Sedmihorek

Brodská Denisa

únor 2007

z Karlovic

Schubertová Nikola

březen  2007

z Radvánovic

Šálková Květa

květen 2007

z Radvánovic

  


4. září 2007

Vyhlášení výsledků krajského kola  VESNICE ROKU 2007

Cílem soutěže Vesnice roku 2007 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a prokázat široké veřejnosti význam venkova.
Soutěž vyhlásily  Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a od letošního ročníku nově Ministerstvo zemědělství. Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků  a Folklórní sdružení ČR.

Vyhlášení výsledků krajského kola  VESNICE ROKU 2007 proběhlo 24.srpna 2007 v Bozkově.
Do 13. ročníku soutěže Vesnice roku  se v letošním roce přihlásilo 21 obcí, mezi nimi i naše obec KARLOVICE.
Prestižní ocenění VESNICE ROKU 2007 LIBERECKÉHO KRAJE získala obec BOZKOV
a bude Liberecko zastupovat v celostátním finále.

Obec Karlovice získala v letošním ročníku soutěže  Ocenění za péči o seniory.

Dalšími oceněnými obcemi byly :
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získala obec Zahrádky.
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala obec Svijanský Újezd.
Modrou stuhu za společenský život získala obec Poniklá.
Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Nový Oldřichov.

Ocenění za rozvoj venkova získaly obce Loučky  a Jenišovice.


12. července 2007

Fontána 2007

Jako na Křižíkově fontáně se mohli cítit návštěvníci hasičských slavností v Radvánovicích. Hudbu z Mé vlasti tu v sobotu večer  7.července doprovodily světelné efekty a voda z několika hasičských stříkaček. Na této krásné akci se podíleli také dobrovolní hasiči SDH Karlovice.

Fontána FontánaFontána OhňostrojOhňostroj Ohňostroj


25. června 2007

Dětský den - hodnocení

V neděli dne 24. června 2007 se na fotbalovém hřišti v Sedmihorkách konal  "Dětský den s fotbalem".

Na této akci bylo přítomno asi 50 mladých fotbalistů a celkem přišlo na sedmdesát dětí v doprovodu dospělých.

Trenéři připravili "Fotbalovou abecedu", což byly soutěže pro mladé fotbalisty.

Ostatní děti skákaly v pytlích, malovaly na beton, lovily papírové rybky, chodily na chůdách a házely míčky do tlamy tygra. Za každou provedenou disciplínu dostaly drobnou sladkou odměnu. Asi ve 14.30 hodin proběhlo vyhlášení fotbalových soutěží. Byly rozdány ceny a koláče, které jsme pro děti připravili.Také došlo na porcování dvou grilovaných krůt.

Během odpoledne jsme zhlédli a také byli přímými aktéry dvou fotbalových klání "Děti versus rodiče".

Počasí je zárukou úspěšnosti každé činnosti a nám v neděli skutečně přálo. Prožili jsme na hřišti s dětmi krásný den. Domů jsme odcházeli v pozdních odpoledních hodinách. My dospělí jsme si slíbili, že příští rok si tuto krásnou a zdařilou akci určitě zopakujeme. Důvodem jsou děti a pro ty něco dělat má vždycky velkou cenu.

Za všechny, kteří přispěli ke krásnému odpoledni
Jindřiška Hlubučková


22. dubna 2007

Pouť „ sv. Jiří „

Pouťové atrakce se stejně jako vloni  neobjevily na plácku v Přáslavicích, ale pravé pouťové veselí, i se stánky a s vatou, které k pouti patří,  propuklo  v sobotu dne 21. a  v neděli
22. dubna na parkovišti v Radvánovicích, před areálem domu s pečovatelskou službou.
Místní občané pohlíželi na umístění poutě do Radvánovic s rozpaky. Jedni, ho vítají, druzí konzervativně smýšlející ho zatracovali se slovy: „ Přáslavická pouť od nepaměti patří do Přáslavic, ke kostelu sv. Jiří, který je patronem poutě a ne na nějaké asfaltové parkoviště do Radvánovic“. Komerce a vidina většího zisku však i letos znovu zvítězila nad historickou tradicí.

  


28. února 2007

STANOVENÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO PRO R.2007

Zastupitelé na 4. zasedání zastupitelstva obce Karlovice konaného 23.února 2007 v Karlovicích  stanovili, mimo jiné,ceny vodného a stočného pro r.2007.

cena vody v osadách pro r.2007

Roudný  .......... stávající cena    18,38 .-         nová cena   20,38.- Kč za m3
Sedmihorky......stávající cena    12,00 .-          nová cena  14,00.- Kč za m3
Radvánovice ... stávající cena    20,39 .-         nová cena   22,39.- Kč za m3

cena stočného v roce 2007

Stávající ceny stočného v obci jsou 8,- Kč pro nemovitosti napojené na kanalizaci a ČOV v Radvánovicích.
4,- Kč pro nemovitosti napojené pouze na  kanalizaci. (Sedmihorky, Radvánovice)

Stočné pro r. 2007 bylo v obci Karlovice stanoveno takto :
s likvidací na ČOV  ....................... 11,00.- Kč za m3
napojení pouze na kanalizaci ........    5,50.- Kč za m3


18. února 2007

TURNOVŠTÍ RODÁCI V RADVÁNOVICÍCH

Turnovští rodáci, členové Spolku rodáků a přátel Turnova, přijali pozvání paní starostky Vlasty Špačkové a ve čtvrtek 15. února odpoledne navštívili dům pro seniory v Radvánovicích. I přes chladné a deštivé počasí zaplnili hosté společenskou místnost v DPS do posledního místa a prostřednictvím obecní videokroniky vzpomněli na radvánovického rodáka pana Bohuslava Jana Horáčka. Zajímavá byla i velkoplošná projekce leteckých snímků naší obce a jejího nejbližšího okolí.
Tečku za příjemným odpolednem v Radvánovicích udělaly káva a malé občerstvení v penzionu U Marušky.


4. února 2007

PŘEHLED O POČTU OBYVATEL V OBCI - PODLE OSAD

V roce 2006 se počet obyvatel, trvale hlášených k pobytu v obci, přehoupl po mnoha letech přes sedm set.

                        Počet obyvatel v jednotlivých osadách k 1.1.2007


Osada

Dospělí

Děti

Celkem

Karlovice

40

4

44

Radvánovice

316

52

368

Roudný

75

14

89

Sedmihorky

134

12

146

Svatoňovice

48

12

60

Celkem

613

94

707


23. ledna 2007

VICHŘICE SE PŘEHNALA EVROPOU

Prozatím výjimečná a nevýrazná zima (bez sněhu a větších mrazů) ukázala v posledních dnech další svoji podobu. Evropou se přehnala silná vichřice, která za sebou zanechala zkázu a mrtvé. V celé Evropě připravila o život nejméně 50 lidí, v Česku při ní zahynulo 6 lidí.
Orkán se tedy nevyhnul ani České republice a plnou silou zasáhl celé jeji území. Nejvíce obyvatel ho pocítilo skrz výpadky elektrické energie, které postihly milion a půl domácností a firem. Spoušť však zanechal i v lesích. Největší na Šumavě, Krkonoších a Krušných horách, kde stromy padaly jako sirky. Na zemi skončilo tolik dřeva, že to vydá za tři čtvrtiny celoroční těžby v našich lesích. Vyvrácené stromy a výpadky elektrické energie ochromily mimo jiné i silniční a železniční dopravu v zemi.
Do naší obce silný vítr pojmenovaný Kyrill dorazil ve čtvrtek 18.1.2007 kolem 21. hodiny. Doprovázela ho i intenzivní bouřka a vydatný déšť. Když už se zdálo, že to nejhorší je za námi, udeřil orkán 19.1. v 0.30 h. novou silou. Ve tmě, za silných poryvů větru, čekali lidé netrpělivě na denní světlo, aby byl vidět výsledek řádění živlů.
V porovnání s ostatními místy v republice, nezpůsobil u nás vichr větší škody. Přesto vyvrátil řadu stromů, lehce poškodil několik střech a odřízl celou obec od elektrického proudu.(V převážné části obce byla dodávka obnovena v pátek v 8.00 hodin ráno. V Radvánovicích a v Přáslavicích se všichni museli obejít bez elektrické energie i v pátek přes den – dodávka byla obnovena kolem 16 h.)
Největší škody způsobil vichr v Sedmihorkách, kde v aleji, vedoucí do Lázní Sedmihorek, mimo jiné vyvrátil čtyři mohutné lípy. První strom padl hned u železničního přejezdu. Sice přetrhal elektrickou přípojku a poničil veřejné osvětlení, ale naštěstí jeho koruna těsně minula budovu restaurace a bowlingu (čp.80).
Jako domeček z karet se pod náporem větru zřítila rozestavěná rekreační chatka pana Popelky v Sedmihorkách Hořensku.
Česko přestálo vichřici, jakou málokdo pamatuje. Na Sněžce se v noci vichr hnal rychlostí až 216 kilometrů v hodině. V nárazech se silný vítr ozýval i v pátek a o víkendu. To se však již zklidňoval a zdaleka nedosáhl intenzity z 18.ledna.

Co  říkají meteorologové?
Silný vítr byl důsledkem hluboké tlakové níže, jejíž spodní okraj právě přecházel přes naše území. Tlaková níže vzniká podél teplotních rozhraní nad východem Severní Ameriky, ve svém postupu přes oceán se roztáčí a prohlubuje, v podstatě je to oblačný vír. V jeho středu je tlak nejnižší, což se vír snaží vyrovnat tím, že do sebe ze všech stran vsává vzduch. Tento proces se následně projeví jako velmi silný vítr. Tlaková níže doprovázená vichřicí je u nás poměrně neobvyklá, ale běžně se objevuje na severu, mezi Velkou Británií, Skandinávií a Islandem.

U Bowlingu Nad Svatoňovicemi Za Roudeňákem


 

| Hlavní stránka |