Starší příspěvky do aktualit obce

(podle datumů)

Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005   Rok 2006   Rok 2007


24.04.2009

Dne 20.11.2008 byla v Praze v sídle Senátu převzata odměna ve výši Kč 600.000
která souvisí se ziskem Oranžové stuhy v Libereckém kraji v roce 2008 v soutěži Vesnice roku. Ocenění je uděleno za spolupráci firmy ZEA, s.r.o. Sedmihorky a její dceřinné společnosti ZEA LAND, s.r.o. a naší obce.

  


1. listopad 2008

Slavnost v obci

V úterý den 28.10.2008 proběhla v osadě Svatoňovice malá slavnost. Na místě, kde se říká na Posvátnici bylo občanům a obci předáno dílo tvůrce pana ak. sochaře Jiřího Nováka, který jej vyhotovil bez nároků na honorář. Tato slavnost byla spojena s významným dnem české státnosti.
Posvátnice je poprvé zmíněna v kronice obce v roce 1711. Pískovcová plastika umístěná na křižovatce zaniklých polních cest zvýrazňuje a umocňuje dané místo. Dílo samotné je o prolínání minulosti a současnosti, je to i o úctě k předkům.

 


23.08.2008

StuhaVážení občané,

Dnes 22. srpna 2008 je pro obec opět jeden z úspěšných dnů v její historii. Naše obec v rámci soutěže Vesnice roku 2008 byla v rámci Libereckého kraje oceněna Oranžovou stuhou (celkem soutěžilo 19 obcí). Tato stuha byla udělena za spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Je to za spolupráci s firmami ZEA Sedmihorky, s.r.o. a její dceřinou společností ZEA-LAND, s.r.o., UN-COM s.r.o. Radvánovice. Týká se to však bytostně všech, jejichž činnost k zemědělství „přičichla“. Tj.  MASO Radvánovice, s.r.o., Tomovy parky, s.r.o. Radvánovice, Pěstitelská pálenice Roudný, ale také areál Šťastná země v Radvánovicích. V neposlední řadě jsou to i Lesy ČR, Polesí Hrubá Skála a soukromí zemědělci, třeba pan Bohumil Šírek z Roudného či Zdeněk Vrabec ze Svatoňovic.
Je to ale i péče o celkový vzhled obce, o zeleň, o krajinu jako takovou. Je to úspěch všech občanů, kterým není lhostejný pořádek v jejich okolí a vzhled jejich nemovitostí, jak domů tak i zahrad. A ti, kteří se starají patří mé, i když neosobní poděkování.
Obec s tímto vítězstvím v rámci kraje postupuje do celostátního kola a o dalším se rozhodne na Ministerstvu zemědělství po představení obce, dne 17. září 2008, tak držte palce !!
Neboť je třeba také dodat, že s tímto úspěchem souvisí i finanční ocenění – mimořádná dotace.
Chtěla bych tímto poděkovat také Libereckému kraji za organizaci celé soutěže a panu náměstku hejtmana Bc. Radimu Zikovi, který jako jeden z mála politiků skutečně nepřetržitě věnuje pozornost a svoji energii i takto malým obcím jako je ta naše. A také ještě i tímto způsobem gratuluji obci Poniklá, která je vítěznou obcí v tomto roce a v této soutěži.
Přeji všem krásný zbytek léta a příjemné další dny

21.09.2008

Obec Karlovice v rámci souteže Vesnice roku 2008 obdržela Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Vyhodnocení se konalo v obci Poniklá dne 22.8.2008, kdy tato obec je právem nejlepší v kraji. V letošním roce se konal již 14. ročník soutěže a v rámci Libereckého kraje soutěžilo 19 obcí.
Jedná se o soutěž, která motivuje k další práci, snaha je ukázat ostatním co jsme dokázali, čím je naše obec výjimečná a neopakovatelná.
Naše obec se získanou Oranžovou stuhou postoupila do celostátního kola v této kategorii a dne 17.9.2008 starostka obce prezentovala "svoji" obec spolu s dalšími 11 obecemi na Ministerstvu zemědělství ČR v Praze. Zde se již tolik nedařilo a nejsme v užším výběru tří obcí. Nevadí. Získání oranžové stuhy je velice prestižní záležitost a je to úspěch všech občanů a podnikatelských subjektů na území obce. Je to i povzbuzení do další práce.
Děkuji všem občanům a majitelům nemovitostí, kteří pečují nejen o svůj majetek, ale není jim lhostejné ani okolí. Každá maličkost, která je vylepšením stavu, přispěje k úspěchu celku.   Vlasta Špačková,starostka

Vlasta Špačková,starostka


28. červenec 2008

Vítání občánků

V neděli dne 27. července 2008 proběhlo slavnostní vítání nových občánků obce Karlovice.
Vítali jsme do života Nikolu Kotrmanovou a Jana Adamce z osady Roudný, Karolínu Paříkovou, Terezu Volfovou a Tomáše Kinského z osady Radvánovice. Dětem i jejich rodičům přejeme, do dalšího života štěstí, spokojenost, zdraví a lásku.

přivítaní občánci

narozeni

bydliště

Jan Adamec

prosinec 2007

z Roudného

Tomáš Kinský

duben 2008

z Radvánovic

Nikola Kotrmanová

říjen 2007

z Roudného

Karolína Paříková

listopad 2007

z Radvánovic

Tereza Volfová

únor 2008

z Radvánovic

  


28. únor 2008

Škola a školka v Hrubá Skále otevřela nové dětské hřiště

ve středu dne 27.února 2008 se v sousední obci Hrubá Skála konala malá slavnost. Malá jak pro koho. Pro děti zdejší školy a školky to byla slavnost a událost veliká. Společnost Tomovy parky, s.r.o. Radvánovice čp. 11 věnovala dětem jeden ze svých velkých hracích prvků se strážní věží, žebříkem a houpačkami. Na malou slavnost mimo dětí a jejich rodičů, představitelů obcí Hrubá Skála a Karlovice zavítal i statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje pan Radim Zika. Právě ten spolu s dětmi přestřihl slavností pásku a vylepšené hřiště bylo předáno dětem. Přejme dětem, ať jim toto zařízení přináší jen radost.

  


6. leden 2008

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti  společně s obecním úřadem připravil na neděli 6.ledna 2008 vítání občánků. Starostka paní Špačková přivítala v slavnostně vyzdobené klubovně kulturního domu v Přáslavicích pět nových občánků obce Karlovice a společně se zástupci SPOZ předala rodičům dětí pozornost obecního úřadu a poštovní spořitelny – dětský postžirový účet-mini se základním vkladem 2000,- Kč. Nechyběly ani květiny a drobné dárky. Součástí vítání občánků byl i krátký kulturní program a nezbytné fotografování.

přivítaní občánci

narozeni

bydliště

Viktor Kořínek

červenec 2007

ze Sedmihorek

Filip Šafář

červenec 2007

z Radvánovic

Eliška Šafářová

červenec 2007

z Radvánovic

Matěj Machačný

září 2007

ze Sedmihorek

Tereza Bartošová

červen 2007

z Radvánovic

  

| Hlavní stránka |