Starší příspěvky do aktualit obce

(podle datumů)

Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005   Rok 2006   Rok 2007   Rok 2008   Rok 2009   Rok 2010


18.12.2011

Adventí koncerty

V neděli dne 11. prosince 2011 proběhl v kostele sv. Jiří v Přáslavicích podvečerní druhý adventní koncert, kdy vánoční atmosféra byla pod taktovkou Dětského pěveckého sboru Carmina Základní umělecké školy v Turnově a také dirigenta sboru pana Martina Hyblera.
Koledy, vlastní skladby pana dirigenta a nezapomenutelné sólo Dalibora Turka a jeho Oh, Happyy Day. Vystoupení dětí přítomní diváci ocenili mohutným potleskem.


V neděli dne 27. listopadu 2011,  v první advetní neděli proběhl v kostele sv. Jiří v Přáslavicích koncert pěveckého sboru Antonín Dvořák z Turnova. Sbor pod vedením dirigenta Bohuslava Lédla podal skvělý výkon. Krásné vystoupení s novými zpěvy bylo premiérové. Sbor v předvánočním čase se bude dále prezentovat na dalších koncertech a tím potěší další a další posluchače v širokém okolí Turnova, tak jako nás v našem kostele.

  


02.12.2011

Vyhodnocení fotbalové sezóny

Vedení Fotbalového klubu Sedmihorky, tak jako každoročeně, v tomto roce v úterý dne 29. listopadu 2011 uspořádalo pro všechny kluky, ale i dívky soustředěné v FK vyhodnocení fotbalové sezóny. Setkání se uskutečnilo v krásném prostředí Hotel zámek Sychrov a byli zde přítomní i významní fotbalisté Michal Špit a David Lafata.
Za krásný podvečer patří poděkování vedení FK Sedmihorky a moderátoru večera Janu Staňkovi.
Je třeba poděkovat rodičům, kteří sportování svých dětí podporují, ale i sponzorům, kterých je neustále třeba, ale také trenérům několika mužstev, kdy bez jejich obětavé a laskavé péče by kluky fotbal nebavil.

  


07.11.2011

Podzimní výstava kreativity

V neděli dne 6. listopadu 2011 proběhla pod názvem "Podzimní výstava kreativity" ukázka ručních prací, které vyrobily ženy z naší obce. Krásné výrobky ručních prací, ukázky háčkování, pletení, vyšívání, patchworku, ručně zhotovené svíčky, postavičky z kukuřičného šustí, perníčky, pletené výroby z pediku (proutí).

Děkujeme všem ženám, které své výrobky ukázaly široké veřejnosti (a že těch, kteří se přišli podívat bylo nebývalé množství). Poděkování patří ale i těm všem, kteří vše vymyslely a zorganizovaly, vše pod vedením Jindřišky Hlubučkové.

  


22.10.2011

SDH Karlovice

Sbor dobrovolných hasičů v Karlovicích obdržel z prostředků Státního intervenčního zemědělského fondu prostřednictvím Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří dotaci ve výši Kč 900.000,- na : Rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice v Karlovicích.
V současné době firma Status a.s., která vzešla z výběrového řízení na akci pilně pracuje. Výsledkem celého snažení budou tato vylepšení : rekonstrukce podlahy v garáži pod cisternou, oprava podlahy pod Avií, výměna obou garážových vrat, nový septik s bofiltrem, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, pergola, oprava střechy, ale také kolotoč a kládová houpačka pro děti (tyto výrobky dodá firma Tomovy parky, s.r.o.).
Práce by měly být dokončeny do 15.11.2011.

Dokončené dílo bude sloužit nejen členům SDH, ale i široké veřejnosti, která se účastní akcí pořádaných v tomto objektu a jeho okolí.

  


19.09.2011

Dotace Mikroregionu

Mikroregion Český ráj obdržel pro letošní rok dotaci na vylepšení majektu obcí, kdy dotace ve výši 500.000,- byla rozdělena pro obce Olešnice, Hrubá Skála a Karlovice.
V Olešnici byla opravena akumulační kamna v mateřské školce. V Karlovicích se pracuje na výměně střešní krytiny na objektu čp. 10 Radvánovice - prodejna smíšeného zboží, kdy v podkroví objektu bude vše připraveno pro bytovou jednotku.
Obec Hrubá Skála rozhodla, že finančí prostředky z dotace budou použity na rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení pro děti z mateřské školy. Nové sociálky jsou krásné a mají z nich radost nejen děti, ale i personál a rodiče. Interiér navrhl zastupitel obce pan Petr Soukup.
Domnívám se, že toto nové sociální zázemí mateřské školy by mohlo být inspirací pro někoho, kdo stojí před rekonstrukcí podobného zařízení - proto i několik fotek.


  


26.05.2011

Vysvěcení zvonů

V pátek dne 20.května 2011 posvětil biskup litoměřický Mons. Jan Baxant tři nové zvony v kostele sv. Jiří v Přáslavicích. Zvony vyrobil ve své zvonařské dílně pan František Tkadlec z Halenkova, který je začátkem měsíce června zavěsí do věží kostela.
Slavnosti svěcení bylo přítomno cca 150 občanů včetně starostů a místostarostů sousedních obcí, předsedy správní rady Nadace B.J. Horáčka Českému ráji, členů Sboru dobrovolných hasičů Karlovice.
Poděkování patří panu faráři Františku Kocmanovi, který organizoval sám osobně sbírku na pořízení zvonů a podařilo se mu shromáždit úctyhodných 276.922,- Kč. Poděkování ale patří všem, kteří do sbírky přispěli, neboť bez darů občanů, firem, podnikatelů by nebylo možné zvony vyrobit (stály 268.295,- Kč )

Vlasta Špačková,starostka

Odkaz na událost v Turnovsko v akci

                


17.04.2011

Otevírání Skaláku

V sobotu 16.4.2011 proběhlo již hradiční "Otevírání Skaláku". Krásné počasí a spousta pracovitých rukou v území. Horolezci ve spolupráci naší obce a sousední Mírové pod Kozákovem uklidili část letité skládky odpadků v prostoru rybníka Cihlák.
Děkuji TJ Hrubá Skála za pomoc a přítomným u Cihláku za odvedenou práci, kterou v podzimních měsících zcela jistě dokončíme. Z daného prostoru byly odvezeny dvě hodně plné multikáry odpadů.

Vlasta Špačková

 


10.03.2011

Prodejna Zavadilka

V úterý dne 1. března 2011 byla po půl roce trvající rekonstrukci opět otevřena prodejna smíšeného zboží "Zavadilka" Radvánovice.

Rekonstrukce byla složitá a náročná - bourání příček, vybourání celého stropu v prodejně a opětovné zhotovení nového únosného stropu (pro budoucí byt), nová elektroinstalace, rozvod vody, nové plynové topení, okna, dveře, podlahy. Celou rekonstrukcí firmu Stavos, s.r.o. provázela zima a hlavně nadměrná vlhkost v objektu, ale podařilo se.

Přeji prodejně, personálu a občanům, aby sloužila dobře všem, kdo ji navštíví. Fungující obchod ke každé vesnici patří - tak ať se daří.

Vlasta Špačková,starostka

Dříve DříveNyní Nyní

| Hlavní stránka |