Starší příspěvky do aktualit obce

(podle datumů)

Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005   Rok 2006   Rok 2007   Rok 2008   Rok 2009   Rok 2010   Rok 2011


16.9.2012

Zelená stuha 2012

Obec Karlovice obdržela ve Studenci při příležitosti vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 zelenou stuhu, která je udělována za dobrou péči o zeleň jako nedílnou součást životního prostředí v obci jak v zastavěném území obce, tak i v okolní krajině.

S tímto výsledkem obec postoupila do celostátního kola soutěže. Dne 28. srpna 2012 si naši obec prohlédla celostátní hodnotitelská komise, která je složena z odborníků, kteří jsou součástí Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvrobu. Výsledek této návštěvy a umístění obce v rámci České republiky se dozvíme v Senátě dne 24. září 2012.


Zlatá popelnice 2011

V pátek dne 22. června 2012 proběhlo v prostorách Horského hotelu Ještěd v Liberci slavnostní vyhlášení soutěže měst a obcí Libereckého kraje v třídění komunálního odpadu "Zlatá popelnice 2011". Do nejužšího kola se dostaly tyto obce : Albrechtice v Jizerských horých, Bedřichov, Brniště, Chotovice, Dalešice, Jestřebí, Josefův Důl, Karlovice, Kořenov, Paseky nad Jizerou, Troskovice. Celkem je v Libereckém kraji 176 obcí.

Mohli jsme být jako obec lepší, ale stále jsme ve třídění odpadu velmi dobří, tedy všichni ti, kteří třídí jsou dobří a jim tedy právem patří 10. místo v katerogii obec.

V Karlovicích bylo vytříděno v roce 2011 61,17 kg odpadu na občana, což je dobrý výsledek. Ale v Troskovicích jsou lepší, tj. se 102,8 kg na občana jsou celkově na 3. místě. Musíme tedy v letošním roce ještě přidat a třídit více !!  Třeba se podaří pořadí zlepšit.


14.04.2012

Požár v obci

Asi nepozorností majitelů pozemků došlo k požáru, kterému pomáhal vydatný vítr na Roudném dne 25. března 2012.
Včasným zasáhem několika požárních jednotek nedošlo k žádné škodě.

  


Děkuji všem členům několika hasičských sborů, kteří v podvečerních hodinách dne 15.2.2012 zachraňovali požárem zasažený rodinný dům rodiny Chejnových v Radvánovicích. Členům našeho SDH Karlovice patří poděkování za to, že celou noc prováděli dohled v místě požáru. Poděkovat je třeba také manželům Šimkovým, sousedům, kteří zpozorovali požár a neprodleně zavolali hasičský záchranný sbor, postarali se o děti. Také díky nim obytná část rodinného domu zůstala požárem nedotčená.

Vlasta Špačková,starostka

 


4.4.2012

.......a takto se výstava podařila.Všem ženám, které tvořily svá díla a připravily výstavu patří velké poděkování.

    

| Hlavní stránka |