Starší příspěvky do aktualit obce

(podle datumů)

Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005   Rok 2006   Rok 2007   Rok 2008   Rok 2009   Rok 2010   Rok 2011   Rok 2012   Rok 2013   Rok 2014   Rok 2015


12.08.2015

Kulturní projekt Heaven 2015

Ve dnech 17.08. (pondělí) až 23.08. (neděle) ožijí Karlovice Sedmihorky nevšední kulturní akcí. V areálu Kamenictví Český Ráj se uskuteční ojedinělé sympozium výtvarných umění s názvem Heaven 2015. Pět kamenosochařů a skupina dalších výtvarných umělců tu bude celý týden vytvářet svá díla na téma "Vzhůru ke hvězdám".

"Rozhodl jsem se přihlásit do konkurzu, abych mohl vyjádřit svoji naději ve světlejší budoucnost lidstva. Tema této akce předpokládá, že se žádný člověk nemůže smířit s osudem, musí se vyvíjet dál, poznávat a překonávat nové horizonty.", říká k tématu Vít Ryška, jeden z vybraných sochařů.

Během sympozia bude probíhat řada kulturních akcí pro veřejnost. Každý den je možnost kamenického workshopu kde odborníci z Kamenické Huti Chodovice budou učit zájemce řemeslu. Každý večer je také touto institucí realizována popularizační přednáška na jedno z mnoha témat. "Jsme instituce, která se zabývá technologií, řemeslem a historií. Naše přednášky se tedy budou soustředit na tyto tři oblasti. Proběhnou diskuze se sochaři, ukážeme si některé historické pracovní postupy, ale těšit se můžete i na přednášku o kamenické tradici a mluve, kde se naučíme kamenickou písničku.", prozrazuje o vzdělávacím programu jeho vedoucí Bc. Adam Rosa. Kromě přednášek, diskuzí a praktického vzdělání nabízí sympozium také umělecký zážitek. Na víkend se chystá hudební koncert, literární čtení i divadelní vystoupení. Vše pak vyvrcholí nedělní slavnostní vernisáží vzniklých děl. Srdečně zveme k návštěvě.

"Uspořádat sympozium není jen tak, a my se snažíme o to, aby takové setkání bylo kulturním a uměleckým svátkem především pro místní obyvatele, kteří se často s avantgardou výtvarného umění nesetkávají. Chceme aby umění bylo lidem přístupné a proto přinášíme tu příslovečnou horu až k Mohamedovi. Nic z toho by ale nebylo možné bez štědrého daru Kamenictví Český Ráj a několika dalších anonymních dárců a bez vstřícného přispění obce Karlovice Sedmihorky. Tímto jim patří velký dík, a mě nezbývá, než Vás osobně pozvat na akci, která nemá v blízkém okolí obdoby.", doplňuje AK, kurátor sympozia. Pro všechny zájemce o výtvarné umění, kamenosochařství a kamenictví, akce se koná 17.08. až 23.08. v Karlovicích Sedmihorkách v areálu firmy Kamenictví Český Ráj (naproti vlakové stanici).

 

| Hlavní stránka |