Kulturní akce roku 2002

Rok 2003     Rok 2004

VÁNOČNÍ KONCERTY

Dnes si již jen těžko dovedeme představit Vánoce bez tradičních vánočních koncertů v kostele sv.Jiří v Přáslavicích. I letos se na nich představily pěvecké sbory z Turnova.
V sobotu 7.prosince to byl pěvecký sbor Antonín Dvořák, který si pod vedením B. Lédla připravil Pastorální mši F.X.Brixího a samozřejmě české národní koledy. Hostem koncertu bylo Turnovské orchestrální sdružení. Před vlastním koncertem byl v Přáslavicích slavnostně rozsvícen vánoční strom .
V pátek 13. prosince vystoupil v přáslavickém kostele dětský pěvecký sbor Carmina s tímto programem :

PER CRUCEM : latinský anonym ALLELUJA : W.Boyce
CANTO DI GLORIA : N.Rota QUAM PULCHRA ES : C.Monteverdi
SIGNORE DELLE CIME : G.Marzi NOCTURNO : J.Mysliveček
JÁSEJ,TRUBKO : H.Prucell Ó, SVATÁ NOCI : A.Adam
CHTÍC, ABY SPAL : A.M. z Otradovic CHORAL : J.S.Bach
AVE MARIA : J.S.Bach- Ch.Gounod TICHÁ NOC: F.Gruber

Koledy : Nesem vám noviny , Tedy poženem, Jak si krásné, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Co se to svítí.
Dětský pěvecký sbor řídila L.Grundová, na klavír doprovázel V.Wachtl.


HUBERTSKÁ ZÁBAVA

Tradiční Hubertskou zábavu uspořádalo v sobotu 16.listopadu 2002 v kulturním domě v Přáslavicích místní myslivecké sdružení. K dobré náladě a spokojenosti přispěla dechová hudba Plchovanka, stejně jako kuchař pan Jindřich Leitner se svými zvěřinovými specialitami. Vyvrcholením byla, jako každoročně, bohatá myslivecká tombola.


SLAVNOSTI SLÁMY - SLAMÁK 2002

Uprostřed žhavého léta, přesně od 10. do 18.srpna, se všichni mohli zúčastnit zcela ojedinělé akce. Poprvé v Čechách byly uspořádány právě u nás, v Českém ráji, přesněji v Radvánovicích mezi zastávkou ČD a Libuňkou, SLAVNOSTI SLÁMY označené jako "Slamák 2002" a měly úspěch. I přesto, že jejich týdenní program na tři dny téměř zcela zrušilo deštivé počasí, přišlo přes pět tisíc lidí.
Slavnosti slámy nabízely na téměř pětihektarovém areálu v krásném prostředí Českého ráje mimo jiné bludiště v kukuřičném poli, prohlídku slaměného hradu, sochy ze slámy, originální atrakce pro děti, výstavu hospodářských zvířat i starých zemědělských strojů, soutěže, koncerty, módní přehlídku za účasti Miss ČR 2001 Diany Kobzanové, divadelní představení, ukázky klasických řemesel, která k venkovu a slámě patří. Akce určená především dětem zaujala v mnohém i dospělé. Bylo možno v klidu posedět na lavičkách nebo třeba i ležet v trávě, areál byl dost velký na to, aby si člověk mohl z programu vybírat a nemusel sledovat produkci, která ho právě nebaví. Unavení a vysílení hosté mohli využít služeb nabízejících gastronomické speciality a rozmanité občerstvení.


ČARODĚJNICE

Mnoho lidí se těší na poslední dubnový večer, kdy se sejdou u ohně, opečou buřty a upálí látkovou postavu čarodějnic. Málokdo již ale ví, jaké mají oslavy Čarodějnic vlastně historické kořeny a jaké pověry a tradice se k tomuto datu původně vztahovaly. Takzvaná filipojakubská noc z 30.dubna na 1.května byla obdobím, kdy měly údajně nečisté síly větší moc nad obyčejnými lidmi, než obvykle. Říkalo se, že vůdce temna, ďábel může uplatňovat svou moc na zemi prostřednictvím čarodějnic. Za spojenectví s ním lidé často podezřívali zejména staré ženy. Velmi starou historii má také zvyk pálení ohňů. V předvečer ohňových slavností obcházela mládež jedno hospodářství po druhém a sbírala dřevo. Na oheň bylo třeba shromáždit devět druhů dřeva a nikdy nesměl chybět jalovec. Hranici s panákem, znázorňujícím čarodějnici, zapaloval vždy muž, který se poslední ve vsi oženil. Aby se vesnici vyhnul požár, muselo kolem ní zaplát sedm ohňů. Od dohořívajících polen se pak zapalovaly pochodně, se kterými chodili lidé do okolních luk a polí.Tam s nimi tančili a zpívali, aby zahnali nečisté síly. S filipojakubskou nocí se pojí také další pověry. Říkalo se, že této noci se otevírá země a vydává své poklady. I v naší obci se udržuje tradice pálení čarodějnic. Letos se v příjemném, i když chladném podvečeru sešlo několik desítek lidí u hasičské zbrojnice v Karlovicích, kde byla připravena veliká hranice. Ta k radosti přítomných dětí vzplála po dvacáté hodině. Přítomné čarodějnice se rekrutovali pouze z řad té nejmladší dívčí generace. O organizaci akce a občerstvení se starali členové místního hasičského sboru. Hasiči využili příležitosti a široké veřejnosti představili svoji nově zrekonstruovanou a vybavenou klubovnu.
(
foto z čarodějnic )

| Hlavní stránka |