Kulturní akce roku 2003

Rok 2002     Rok 2004

VÁNOČNÍ KONCERT

V sobotu 13. prosince vystoupily v přáslavickém kostele dětské pěvecké sbory Carmina a Turnováček s tímto programem :

Quam pulchraes : C.Monteverdi Canto di gloria : N.Rota
Dulcis christe : M.Grancini Aleluja : W. Boyce
Domine Deus: latinské teze Laudate pueri: F.Mandelssohn- Bartholdy
Jubilate coeli: latinský kánon Offertorium solenne: Š. Brixi
AVE MARIA : J.S.Bach- Ch.Gounod Ó svatá noci : A.Adam

Koledy : Co se tak svítí, V svaté době, Tedy poženem, Čas radosti veselosti, Nesem vám noviny, Narodil se Kristus pán
Dětský pěvecký sbor řídila L.Grundová, a doprovázeli

na klavír H.Pernicová, V.Wachtl
1. housle - Pavel Šilhán
2. housle - Vladimíra Vydrová
violoncello- Markéta Rejmontová

Bohužel počasí mělo do vánoční idyly daleko. Celou sobotu pršelo a foukal silný nárazový vítr. To jistě ovlivnilo návštěvnost koncertu. Ti , kteří na nepřízeň počasí nehleděli, jistě odcházeli z přáslavického kostela spokojeni a naladěni na vánoční notu.

 


HUBERTSKÁ ZÁBAVA

Myslivecké sdružení Sedmihorky a Honební společenstvo Karlovice uspořádaly v sobotu 22.listopadu od 20 hodin v KD v Přáslavicích tradiční Hubertskou zábavu. Hostům k tanci a poslechu vyhrávala Plchovanka. Kuchyně nabízela zvěřinové speciality a kuchaři p.Leitner a pí. Drahoňovská sklidili uznání i od největších kulinářů. Půlnoční myslivecká tombola byla vyvrcholením celého večera. Každý netrpělivě čekal, zda-li právě jeho los bude tažen. A není divu, ceny byly letos opravdu hodnotné a nebylo jich málo.

   
 

SLAMÁK 2003 - RÁJ HLAVNĚ PRO DĚTI

Téměř každý odborný materiál zabývající se turistikou v Českém ráji a výhledy do budoucna, hovoří o potřebě nabídnout turistům kromě návštěvy tradičních lokalit také něco jiného. Vždyť "Zlatá stezka Českého ráje" z Hlavatice na Hrubou Skálu v létě praská ve švech: rodiny s dětmi, polykači kilometrů na kolech, trempové, rekreanti blízkých zotavoven atd.
A je to právě občanské sdružení Alternativa 3000, která se snaží nabídnout návštěvníkům regionu, ale také domácím, zajímavou formu trávení volného času. Již loni se na březích Libuňky konalo cosi, co přimělo stovky lidí vydat se ke slaměnému hradu a dalším atrakcím.
Slamák 2003 se přestěhoval o pár stovek metrů dál, do vlastního desetihektarového areálu, kde by do budoucna měl vzniknout přírodní park. Nový přírodní areál v Radvánovicích (ve Studeném) přivítal první návštěvníky slavností o prvním srpnovém víkendu.
Stejně jako při loňském ročníku, byly hlavními kulisami slavností obří objekty ze slámy. Letos na ně padlo asi sto tun slámy. Na poli za poštou se objevil velký slaměný hrad s půdorysem dvacet krát dvacet metrů - se třemi věžemi a malou kaplí, slaměný větrný mlýn, maják a dalších asi třicet slaměných figur lidí, zvířat a pohádkových bytostí.
Slamák se stal rájem hlavně pro děti. V areálu pro ně byla připravena řada atrakcí z přírodních materiálů. Mezi nejvyužívanější patřily dřevěné prolézačky, skluzavky, houpačky a lanová dráha.Také letos tu byla venkovská ZOO pro děti, ale také muzeum historické i současné zemědělské techniky nebo jarmark starých řemesel, což koresponduje se záměrem pořadatelů navázat na tradiční dožínkové slavnosti. A k tomu všemu kulturní program, který nabídl především vše dobré, co vzniká v našem regionu - od bigbítových nebo folkovývh kapel, až po divadelní ochotníky.
Zlatým hřebem a největší atrakcí letošního Slamáku byla bezesporu rekonstrukce bitvy "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou". V sobotu 9.srpna odpoledne se na 230 bojovníků v dobové zbroji utkala o zdařilou maketou hradu. Byla to impozantní scéna, dvě tisícovky diváků, kteří onu horkou srpnovou sobotu byli při tom, asi dlouho nezapomenou, byť s obrazem v turnovském muzeu, resp. s námětem obrozenců, bojová scéna souvisela jen opravdu vzdáleně.
Slavnosti slámy byly zakončeny 17.srpna vyhlášením výsledků soutěží o nejkrásnější oděvní model ze slámy Slamák a Slaměnka Českého ráje a soutěže o nejhezčí slaměnou sochu.

STŘEDOVĚKÁ BITVA V RADVÁNOVICÍCH

Rekonstrukce historické bitvy, která se ve skutečnosti pravděpodobně nikdy nestala, se v sobotu 9.srpna během slavností slámy Slamák 2003 odehrála v Radvánovicích. Za námět celé akce posloužil smyšlený příběh o údajném pobití Sasů po zámkem Hrubá Skála ve čtrnáctém století. Podle Rukopisu Královédvorského saské jednotky obléhaly Beneše na Hrubé Skále. Hradnímu pánovi ale přispěchaly na pomoc jednotky rytířů a Sasy rozprášily. Bitva však ve skutečnosti nemá žádný věrohodný historický odkaz. Rukopis Královédvorský se ukázal jako podvrh. Na Hrubé Skále patrně žádný Beneš nežil a souboj se Sasíky se tak zřejmě nikdy neuskutečnil.
To však nebránilo stovkám bojovníků, aby si v sobotu odpoledne v Radvánovicích atmosféru středověké bitvy řádně neužily. Proti sobě stanulo asi dvě stě třicet vojáků ze třiceti skupin historického šermu z celé republiky. Vzduchem létaly šípy a střely z dobových zbraní píšťal a hákovnic, o sebe třeskaly meče, sekery a palcáty. Nechyběla ani maketa Hrubé Skály, o níž se bojovalo. Uprostřed údolí, kde spolu zápasila vojska se tyčila dřevěná stavba sídla s hradbami, padacím mostem i věží. Tu během bitvy střely dost poničily a na závěr ji pak pyrotechnici k velké radosti diváků odstřelili. Mimoto vojáci zpustošili i kopii středověké vesnice. Přes lítý zápas se ale bitva obešla - na rozdíl od opravdových historických válek - bez jediného zranění.
Scénář bitvy a její přípravu zajišťovali především členové skupiny historického šermu "Rytíři turnovského meče" , jejíž podstatnou část tvoří i rodina Procházkova z Radvánovic.


LETNÍ ŠKOLA IRSKÝCH TANCŮ

Druhý srpnový týden se v Sedmihorkách sešlo na 35 zájemců o irské lidové tance a irský step. Během týdenního intenzivního kursu, který zorganizovala pražská taneční škola Coiscéim měli začátečníci možnost naučit se základům krokové techniky jednodušších ceilí. Pokročilejší tanečníci se pak mohli seznámit s choreografií individuálního tance a některými skotskými tanci, vše pod vedením zkušených lektorů.
Ceilí jsou kolektivní tance, které je možné si zatančit kdekoliv a tančí se již několik století. Asi nejstarší vlivy na irské tance lze zaznamenat z dob vikingských a normandských nájezdů ve 12.stol. V 17.století pronikla mezi irskou šlechtu a později i lid čtverylka, jakou tehdy tančil francouzský dvůr. Irové si čtverylku upravili po svém. S jejich migrací se rozšířila po celém světě a ovlivnila například i americké country tance.
Sedmihorky se staly dějištěm letošní letní školy jednak kvůli nádhernému prostředí Českého ráje a za druhé kvůli vyhlášené kvalitě zdejšího autokempu, který kurzistům poskytl ubytování. Hodiny tance probíhaly v sále kulturního domu v Přáslavicích.
V pátek 15.srpna uspořádala taneční škola závěrečné veřejné vystoupení v autokempu. Při představení, před asi 300 diváky, předvedli své umění zkušení tanečníci v originálních irských tanečních krojích, které k ceilí neodmyslitelně patří.


ČARODĚJNÁ NOC

30. dubna - právě poslední dubnová noc je díky obzvláště temné magické moci nejpříznivější k tropení nekalých rejdů, a toho čarodějnice využívají už pár století. Každá správná čarodějnice musí mít své povětrné koště, které ji ve středu večer odneslo na nejbližší čarodějnický slet. Ten se letos v naší obci konal u hasičské zbrojnice v Karlovicích u sv. Jána. Vlastním rejdům čarodějnic a pálení hranice předcházelo velice úspěšné vystoupení skupiny historického šermu. S rolí pořadatelů a hostitelů všech přítomných se úspěšně vypořádali členové sboru hasičů z Karlovic. A tak letošní filipojakubskou noc pokazilo pouze počasí, když právě v 19.30 se po teplém slunečném dni přihnala bouřka s vydatnou dešťovou přeháňkou. Možná čarodějnice chtěli rozehnat několik desítek přítomných diváků, aby ke svým rejdům měli více soukromí.


SVATOJIŘSKÁ POUŤ V PŘÁSLAVICÍCH

Barevné pouťové atrakce oživily během víkendu 26. a 27 dubna prostranství před kostelem sv.Jiří v Přáslavicích. Obecnímu úřadu se po více jak čtvrtstoletí podařilo obnovit tradici svatojiřských poutí v Přáslavicích. Pouť sv.Jiří dříve každoročně doplňovala jarní kolorit vesnice, jíž vévodí kostel tohoto církevního patrona. Na letošní pouti nechyběla tradiční lákadla: houpačky, malý dětský kolotoč a střelnice. Kromě nich v Přáslavicích jezdila autíčka elektrického autodromu a pro odvážné byl k dispozici twister. Nechyběla ani cukrová vata a štěstíčka. Ke spokojenosti návštěvníků chybělo pouze několik stánků - s cukrovinkami, pečenou klobáskou,…. I přesto, žádný kdo přišel určitě nelitoval. Děti a mládež prožívaly něco mimořádného, nového. Ti starší nostalgicky vzpomínali na své mládí a tehdejší poutě. Dohadovali se, kdy naposled pouť do vesnice zavítala. Nakonec se usnesli, že to bylo před 27 lety.


DĚTSKÝ KARNEVAL

Nadmíru se vydařil dětský maškarní karneval, který v sobotu dne 22.března uspořádal v kulturním domě v Přáslavicích aktivní kolektiv maminek. Děti v doprovodu rodičů, babiček a dalších dospěláků zcela zaplnily zdejší sál. Spousta různých masek, hudba k tanci i poslechu, dobrá nálada, nic z toho v Přáslavicích nechybělo. V tombole vyhrál určitě každý a především ti nejmenší byli skutečně roztomilí. Rozzářené dětské tváře a spokojenost všech účastníků byly odměnou těm, kteří se o tuto akci zasloužili. Poděkování patří i řadě sponzorů, kteří svými finančními příspěvky přispěli ke zdárnému průběhu dětského bálu.


MAŠKARNÍ BÁL

Myslivecké sdružení Valdštejn spolu s Hotelem Lázně Sedmihorky, uspořádaly v sobotu 22.února 2003 ve všech prostorách hotelu Lázně Sedmihorky MAŠKARNÍ BÁL - aneb MASOPUST v Sedmihorkách.. O hudbu k poslechu, a především pak k tanci se postarala hudební skupina ALFA. Atmosféru bálu nejlépe vystihují následující verše.

Ať oslavíme návrat masek a principálů,
ať legrace je s námi na masopustním bálu,
ať boky lákají pohybem kouzelných křivek,
ať na rtech šimrá nás rej cůpků, kudrlinek,
ať vůně omámí,
ať dobré víno teče,
ať z tance, lenoši, dnes nikdo neuteče,
ať oči necháme na dovádivých holkách!
Ať žije masopust na bále v Sedmihorkách!


MOTORISTICKÝ PLES

V sobotu 22.února se uskutečnil již XXXII.ročník automobilové orientační soutěže Zimní Hrubá Skála. I letošní úspěšný automobilový závod byl zakončen motoristickým plesem v kulturním domě v Přáslavicích. K tanci a poslechu hrál hostům plesu TRIO BAND. Jako již tradičně při předložení řidičského průkazu, byla poskytnuta obvyklá sleva na vstupném. A i bohatá tombola připravená pořadateli měla motoristický podtext.


DĚTSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO V PŘÁSLAVICÍCH

V neděli 16.února ožil sál kulturního domu v Přáslavicích pohádkou. Na třicet dětí, které si užívaly nedělního volna před nadcházejícími jarními prázdninami, se přišlo pobavit veselými příhodami malé kropenaté slepičky v nefalšované slepičí škole. Nezbednou slepičku pak vystřídala druhá pohádka v podání Loutkářského souboru Na židli z Turnova. Zhlédnutím oblíbené Červené Karkulky děti symbolicky vykročily do týdne zaslouženého odpočinku.


IV. REPREZENTAČNÍ MYSLIVECKÝ PLES

Plesová sezóna je znovu na obzoru. U nás ji zahájily Myslivecké sdružení Valdštejn spolu s Hotelem Lázně Sedmihorky, když uspořádaly v sobotu 11.ledna 2003 ve všech prostorách hotelu Lázně Sedmihorky reprezentační ples. O hudbu k poslechu, a především pak k tanci se postaraly ve velkém sále - DIAMANT - Petra Škody, v malém sále hudební skupina ALFA. Pořadatelé pro hosty připravili zvěřinové hody, bohatou tombolu a při zahájení nefalšované myslivecké fanfáry.

| Hlavní stránka |